วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสถวายสักการะเจ้าประคุณฯ อ่านตราตั้งฐานานุกรมและถวายเครื่องไทยธรรม ในพิธีสมโภชพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏและอัญเชิญเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระสาสนโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ณ พระอุโบสถ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ทีมข่าวMC.news.com รายงาน