วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตำรวจภูธรภาค ๓ ได้จัดทำโครงการ  “ตำรวจภูธรภาค ๓ ร่วมใจ ทำความดี บริจาคโลหิต” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พล.ต.ต.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๓ และชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๓, กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๓ และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๓ ร่วมบริจาคโลหิต

.

การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และอนึ่งเพื่อเป็นการเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จักได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน