นาย วิเชียร จันทรโรทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  จะจัดให้มีการประชุมทางไกลมาทุกจังหวัด  เฉพาะโรค โควิด 19  ที่เตรียมรับแรงงานไทยที่จะกลับมาจากประเทศเกาหลี  ซึ่งต่างจังหวัดได้มีการหาข้อมูลไว้เบื้องต้น  ไม่ว่าจะเป็นจำนวนและสถานที่ในการรองรับ  ในเบื้องต้นจะใช้พื้นที่กองพันเสนารักษ์ของกองทัพภาคที่ 2  ในการรองรับกลุ่มแรงงานที่กลับมาจากเกาหลี   โดยจะมีการกักตัว 14 วัน  เพื่อดูอาการ   ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นคนไทย จึงต้องดูแลเป็นอย่างดี   โดยจะดูตามหลักการแพทย์ของสาธารณสุข  ให้เขามาแล้วไม่ก่อให้เกิดการนำโรคออกไปให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนก   ซึ่งทางราชการจะมีมาตรการอย่างรัดกุม 

“ขอให้ประชาชนมั่นใจอย่าไปรังเกียจคนเหล่านี้  ซึ่งก็เป็นคนไทยด้วยกัน   โดยจากการตรวจสอบแรงงานเกาหลีที่จะเดินทางกลับมาที่จังหวัดนครราชสีมา   กำลังให้ตรวจสอบจำนวนตัวเลข เนื่องจากไม่ได้อยู่ในสารบบของแรงงาน   จึงจะต้องติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ  เนื่องจากตัวเลขยังไม่ชัดเจน ขอยืนยันว่าจังหวัดนครราชสีมายังไม่พบผู้ติดเชื้อ โควิด19 ซึ่งมีแต่กลุ่มที่ต้องสงสัยแต่ยังไม่สามารถตรวจโรคพบ ขอยืนยันว่าจังหวัดนครราชสีมายังปลอดภัยจากโรคโควิค 19 หลังจากนี้จะให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือง สถานศึกษา สถานที่ราชการร่วมกันด้วยจิตอาสา big cleaning day เพื่อเป็นการป้องกันในการฆ่าเชื้อโรค”นายวิเชียรกล่าว

ฝากถึงพี่น้องประชาชน  เกี่ยวกับโรคโควิด 19  อยากให้ประชาชนช่วยกันเป็นหมอคนแรก  ในการป้องกันดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง   และรักษาร่างกายให้แข็งแรง  รวมไปถึงกินร้อนช้อนกลาง ในส่วนของการจัดอบรมสัมมนาที่ไม่ให้มีการจัดตามข่าวลือนั้น   ตนไม่อยากให้เป็นกระแส  เพราะจะทำให้ระบบเศรษฐกิจบ้านเมืองเสียหาย แต่ในขณะเดียวกันก็ประมาทจนก่อให้เกิดโรค  หากใครมีการจัดประชุมสัมมนาอะไร ก็อยากให้มีการคัดกรองมีการวัดไข้และการแจกหน้ากากอนามัย  ซึ่งเราไม่ควรละเลยแต่ก็ไม่ควรจะตื่นตนก  จนทำให้ทุกอย่างเสียหายและกระทบหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการชะลอการจ้างของโรงงานรู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมายังต้องทำมาหากินหากยกเลิกงานต่าง ๆ ก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจจะหายอย่างแน่นอน

ส่วนกรณีเรื่องของการจัดงานประจำปีท้าวสุรนารี   ซึ่งหลายฝ่ายมีความเป็นห่วงว่าควรจะมีการจัดหรือเลื่อนการจัดหรือไม่นั้น   ตนเองขอยืนยันว่าไม่มีการเลื่อนอย่างแน่นอน   แต่จะมีการจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองเพื่อป้องกัน ในเรื่องของการตรวจวัดไข้  โดยเฉพาะในพิธีเปิด ซึ่งจะมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวงานประจำปี ในส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่สบาย ก็ไม่ควรที่จะเดินทางออกจากบ้าน ควรที่จะรักษาตัวให้หายจากอาการเสียก่อนนายวิเชียรกล่าวตอนท้าย

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน