วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานมอบมอบเงินเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา  จำนวน 8 ราย มียอดเงินมอบทั้งสิ้น 512,356 บาท  ( ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบหกบาท ) โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการการพิจารณา ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา  นาย ประภาส รอดประพัฒน์ ประธานคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จ.นครราชสีมา  และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมมอบ โดยมีสื่อมวลชนหลายสำนักร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวิเชียร ผวจ.โคราช กล่าวว่า เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้การนำของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบาย ในการทำงานให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเสมอภาคทุกชนชั้น และต้องการให้กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความยุติธรรม  โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ได้เปิดศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข อย่างเป็นทางการ ภายใต้นโยบาย “ ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน “ เพื่อตั้งใจให้เกิดศูนย์ดังกล่าวในการช่วยเหลือประชาชน ภายใน 24 ชั่วโมง โดยที่ประชาชนได้ต้องรอขอ ซึ่งมาจากความห่วงใย พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนได้ครบวงจร

“ศูนย์อำนวยการ ในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือทุกท่าน ทั้งการรับเรื่อง การช่วยเหลือ และการส่งต่อความช่วยเหลือ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ้งเน้นการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจในระดับพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษากฎหมาย การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ การคุ้มครองพยานในคดีอาญา การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายหรือค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา  และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  นอกจากนี้ยังมีบริการสายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 เป็นต้น  บริการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อประชาชนได้รับข้อมูล และความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที”นายประภาสกล่าว

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน