วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2563 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาย วิเชียร จันทรโณทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   พร้อมด้วย นาง  ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา   ได้จัดกิจกรรม “ วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ปี 2563 “   เพื่อรับบริจาคเงิน  รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค  เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน  นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนทั่วไป  เพื่อนำของที่ได้รับบริจาค ไปใช้เป็นของรางวัลของร้านนาวากาชาด  ภายในงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี  ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2563  นี้  โดยรายได้จากการจำหน่ายสลากนาวากาชาด  จะนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ  ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้พิการพิการด้วย

บรรยากาศภายในงาน “ วันรวมน้ำใจสู่กาชาด ปี 2563 “ เป็นไปด้วยความคึกคัก  ตั้งแต่ช่วงเช้า ได้มีส่วนราชการ จากทั้ง 32 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  รวมทั้ง ภาคเอกชน องค์กรการกุศล มูลนิธิฯ สมาคม  พ่อค้า  และประชาชนทั่วไป ได้หลั่งไหลนำสิ่งของ รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค  เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รวมทั้ง เงิน มาร่วมกันมอบ  เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลภายในร้านนาวากาชาด  ภายในงานวันฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี   กันอย่างไม่ขาดสาย  นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีส่วนราชการ และภาคเอกชน  ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม  มาบริการแก่ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย

นาง  ณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา   กล่าวว่า  ปีนี้จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2563 – 3 เมษายน 2563  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และที่สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมของท้าวสุรนารี  เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราช และยังเป็นเทศกาลท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน

โดยในปีนี้นอกจากจะมีพิธีการต่าง ๆ มากมายเช่นทุกปีที่ผ่านมาแล้ว  ยังมีพิธีการรำสักการบูชา ซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะที่เป็นสตรีชาวโคราช เข้าร่วมรำบวงสรวง ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563  ดังนั้นปีนี้ก็จะเป็นอีกปีที่มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นตนเองจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ   ให้มาร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ในวันเวลาดังกล่าว

ทีมข่าว MC.news                .com รายงาน