วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชน เพื่อติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานข้อมูลผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 30 ราย ผู้บาดเจ็บจำนวน 58 ราย ปัจจุบันยังคงรับการรักษาพยาบาลอยู่ จำนวน 21 ราย ที่โรงพยาบาลมหาราช จำนวน 14 ราย โรงพยาบาลตำรวจฯ จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา จำนวน 2 ราย และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จำนวน 4 ราย

ด้านคลังจังหวัดนครราชสีมา รายงานยอดรวมเงินบริจาค ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. จำนวน 82,869,229.20 บาท โดยมอบเงินเยียวยา แบ่งเป็นผู้เสียชีวิต 27 รายๆ ละ 1,000,000 บาท ผู้บาดเจ็บ  22 รายๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 29,200,000 บาท คงเหลือเงินในบัญชี 53,669,229.20 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ มีมติให้การเยียวยาผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกรายละ 1,000,000 บาท รวมได้รับรายละ 2,000,000 บาท ส่วนกรณีบาดเจ็บเข้าข่ายพิการถาวร เพิ่มเติม อีกรายละ 1,000,000 บาท รวมได้รับรายละ 2,000,000 บาท มีจำนวน 4 ราย โดยจะจ่ายให้เบื้องต้นรายละ 500,000 บาท กรณีบาดเจ็บหนัก มีจำนวน 17 รายๆ ละ 200,000 บาท บาดเจ็บปานกลาง จำนวน 12 รายๆ ละ 100,000 บาท และบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 24 รายๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งกำหนด มอบเงินเพิ่มเติมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ส่วนการเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่กลับบ้านแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับกาชาดจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมาและทีมงานด้านการรักษาพยาบาล จัดชุดบูรณาการออกเยี่ยม และจ่ายเงินเยียวยา ผู้บาดเจ็บ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ทำความดี และปิดทองหลังพระ แทนประชาชน และครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์กราดยิง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. ณ ชั้น G ห้างฯ เทอร์มินอล 21 โคราช

นอกจากนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมามอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี ให้กับญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

Cr:ปชส.นม ทีมข่าว MC.news.com รายงาน