หลังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักการช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาฯ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการจัดทำงบประมาณของฝ่ายบริหารว่า ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายบริหารมาโดยตลอด ซึ่งสาเหตุแห่งความล่าช้าของงบประมาณก็อย่างที่ทราบ เพราะรัฐบาลเพิ่งมีคำสั่งให้ดำเนินการ พร้อมกันทั่วประเทศทั้ง อบต.-เทศบาล และ อบจ. ซึ่งโดยวิธีการที่ทำกันมาก็จะให้ท้องถิ่น อบต.กับเทศบาล จัดทำก่อน แล้วจากนั้น อบจ.ก็จะรวมรวมส่วนที่เหลือของท้องถิ่นมาดำเนินการเข้าแผนในการจัดทำงบประมาณเพื่อไปเกิดการซ้ำซ้อน เหมือนที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องมาตามแก้ปัญหา

นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายชุณห์ กล่าวว่า ในเรื่องนี้ สมาชิกสภาจังหวัดในขณะนี้เหลือเพียง 33 คน 33เขตเลือกตั้ง แต่พวกเราในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ แต่ก็อยากฝากให้ข้อคิดกับทุกคน ให้หาทางลงพื้นที่ร่วมเวทีชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริง โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของการศึกษา ที่โรงเรียนในสังกัด อบจ.มีมากถึง 58 โรงเรียน ซึ่งมากที่สุดในประเทศ แต่ยังขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการศึกษา จึงอยากให้สมาชิกสภาเข้าไปดูพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมนำปัญหาต่างๆมานำเสนอต่อผู้บริหารอีกทางหนึ่งด้วย

ลงมาจากบัลลังก์ประธานสภาฯทำหน้าที่สมาชิกอภิปราย


“สำหรับเรื่องบประมาณที่ อบจ.ตั้งไว้ปีละ 3,000 กว่าล้านบาท ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบถ่ายโอน เป็นของโรงเรียนกว่าครึ่ง มีเหลือมาพัฒนาถนนหนทางต่างๆเพียงเล็กน้อย ซึ่ง อบจ.ได้รับการถ่ายโอนถนนหนทางมาจากกรมทางหลวงชนบท จำนวน 199 สาย มีความยาวรวมกันกว่า 2,200 กิโลเมตร ที่ผ่านมาก็มีเพียงงบซ่อมแซมปะผุ ซึ่งก็อยู่ไม่ได้นาน ในเรื่องนี้ตนได้หารือกับฝ่ายบริหาร ให้นำโครงการของบจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทุกจังหวัดก็มีการขอ แต่เราก็จะทำงานนานครั้ง ก็อยากให้ทางฝ่ายบริหาร พร้อมสมาชิกสภา ได้ร่วมกันทำโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน โคราชเราทำได้แน่นอน เพราะเรามีรัฐมนตรีที่เป็นคนโคราชถึง 4-5 คน ที่คอยช่วยเหลือเราอยู่แล้ว” นายชุณห์ในที่สุด

นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา