ปิดฉากอย่างสวยงามงานเทศกาลท่องเที่ยวนานาชาติ 2020 ครั้งที่ 1 ” 1st International Tourism Festival ( ชื่อย่อ ITF )ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกันเพื่อนร่วมความสัมพันธ์ด้านการแสดงศิลป์วัฒนธรรมระหว่าง10ประเทศ ณ โรงแรมชุนหลีแกรนด์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมาโดยนายกรกฤต วรวงศ์ นายกสมาคม ธุรกิจ การท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายฐิติรัตน์  พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดนครราชสีมา สื่อมวลชน กับตัวแทนจากประเทศเกาหลี ได้ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมกันเพื่อนร่วมความสัมพันธ์ด้านการแสดงศิลป์วัฒนธรรมระหว่าง 10 ประเทศพร้อมด้วยนางปาริศา แซ่เตียว กรรมการบริษัทชุนหลีแกรนด์ให้การต้อนรับในงานเลี้ยงส่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 63เวลา 19.00น.ที่ผ่านมา

การจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ที่ให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และโรงแรมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ซึ่งสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และเผยแผ่วัฒนธรรมระดับนานาชาติ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และจังหวัดนครราชสีมา และชุมชนเพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีของจังหวัดนครราชสีมา และที่พักโรงแรมในรูปแบบต่าง ๆ

นางปาริษา แซ่เตียว กรรมการบริษัทชุนหลีแกรนด์กล่าวดีใจที่ให้การต้อนรับเลี้ยงส่งกับคณะนักแสดงทั้ง9ประเทศรู้สึกปราศปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธาน(นายกรกฤต วรวงศ์ นายกสมาคม ธุรกิจ การท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา) ที่ได้มีโอกาสเลือกโรงแรมชุนหลีแกรนด์ขอบคุณพระคุณอย่างสูง

ทีมข่าว มหาชน’นิวส์ ออนไลน์ รายงาน