เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมสบายโฮเทล ถ.เลียบคลองชลประทน อ.เมือง จ.นครราชสีมาได้มีการแถลงข่าวจาก ชมรมนักรบดำค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา บัตรเชิญชมการแสดงเพื่อการกุศลรวมน้ำใจเพื่อวีรบุรุษผู้กล้าโดยอส.ทพ.ประจวบ เรืองไทยประธานชมรมนักรบดำค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา อส.ทพ.อำพร จันทร์ชมชื่น ที่ปรึกษาชมรมนักรบดำค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา นายสมพงษ์ ไกรธีรางกูร(โอเลี้ยง เชิญยิ้ม)และ สมาชิกชมรมนักรบดำค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาพร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, ผู้ประกอบการ, บริษัท, ห้างร้าน , ประชาชนผู้ร่วมแถลงข่าว

อส.ทพ.อำพร จันทร์ชมชื่น ที่ปรึกษาชมรมนักรบดำค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 1. เพื่อเป็นกองทุนไว้ในการจัดกิจกรรม ในวันที่3กุมภาพันธ์ และ วันที่8กรกฎาคมของทุกปี2 เพื่อเป็นกองทุนไว้ช่วยเหลือสมาชิชมรมฯ และครอบครัวของสมาชิกชมรมฯ ในเวลาเจ็บป่วย 3. เพื่อเป็นกองทุนไว้ช่วยเหลือสมาชิกชมรมฯ และครอบครัวของสมาชิกชมรมฯ ในยามเสียชีวิต ทีมงานของเราได้ส่งฝ่ายประชาสัมพันธ์และอาสาสมัคร ชมรมนักรบดำค่ายปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา ออกจำหน่ายบัตรการกุศลล่วงหน้า ในเขตพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ขอรับการสนับสนุนด้วยความเต็มใจและจิตศรัทธา พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยกับ บัตรเชิญเข้าชมการแสดง, ภาพใบปลิวการแสดง, หนังสือแจ้งความประสงค์ ชมรมนักรบดำค่ายปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงเพื่อการกุศล “รวมน้ำใจเพื่อวีรบุรุษผู้กล้า”

ในงานท่านจะได้พบกับการแสดง หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ศิลปะไทยอันทรงคุณค่า สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และการแสดงมายากลจั๊กกลิ้งคอมเมดี้ ตลกจากคณะโอเลี้ยงเชิญยิ้มคนหัวหมอ ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ โรงแรมสบายโฮเทล ถ.เลียบคลองชลประทน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เวลา 18.30 น.โทร/สอบถาม 062-1079492,093-4451988ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 094-5755389

สันติ วงษาเกษ ภาพ/ข่าว