วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ( เขื่อนโพธิ์เตี้ย ) อ.เมือง จ.นครราชสีมา   ชาวบ้านจาก 4 ตำบล พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านรวมตัวเดินทางมาพบกับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เนื่องจากหวั่นวิตกปัญหาน้ำดิบ ที่จะผลิตประปาในหมู่บ้านจะขาดแคลน เพราะมีเหลือใช้ไม่เกิน 7 วัน ขณะที่บางพื้นที่ไม่มีน้ำเหลือเลย

นาย ณรงค์ บวชสันเที๊ยะ  รองนายก อบต.หนองกระทุ่ม  กล่าวว่า ชาวบ้านจาก 4 ตำบลซึ่งประกอบไปด้วย ต.หนองกระทุ่ม ซึ่งมีอยู่ 2,580  หลังคาเรือน มีประชากร 8,950 คน  ต.หนองจะบก มี 400  หลังคาเรือน   ต.ปรุใหญ่ 600 หลังคาเรือน  และ ต. หมื่นไว ซึ่งมีอยู่ 2,000 กว่า หลังคาเรือน  ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตการใช้น้ำของสหกรณ์เขื่อนโพธิ์เตี้ย อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในปัจจุบันได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะเมื่อมีการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนลำตะคอง  และชาวบ้านทั้ง 4 ตำบลก็อยู่ในเขตคลองส่งน้ำ จะต้องทำการทดน้ำที่เขื่อนโพธิ์เตี้ยเพื่อขึ้นคลองส่งน้ำ  แต่ ณ ขณะนี้ทราบว่าทางอำเภอโนนสูงและที่อำเภอโนนไทย  ก็ได้รับความเดือดร้อนและมีความต้องการใช้น้ำเช่นกัน  ซึ่งเมื่อทางเขื่อนลำตะคองทำการส่งน้ำให้ก็ต้องผ่านที่จุดเขื่อนโพธิ์เตี้ย  จึงมีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากชาวบ้านทั้ง 4 ตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่การใช้น้ำเองก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน 

“โดยเฉพาะน้ำดิบที่จะใช้เพื่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่มีน้ำเหลือใช้ผลิตอีกเพียง 35 เปอร์เซ็นต์เท่นนั้น ซึ่งน่าจะอยู่ได้ไม่เกิน 10 วันนี้เท่านั้น  ขณะที่บางพื้นที่ก็เข้าขั้นวิกฤติขาดน้ำแล้ว  ซึ่งทราบว่าขณะนี้น้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนลำตะคองก็ยังเดินทางมาไม่ถึงเขื่อนโพธิ์เตี้ยเลย  แต่ทราบว่ามีการดันน้ำเข้าไปที่บึงพุทธาเพื่อส่งไปยังอำเภอโนนไทย และอำเภอโนนสูงแล้ว  ดังนั้นชาวบ้านทั้ง 4 ตำบล ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตการใช้น้ำของสหกรณ์เขื่อนโพธิ์เตี้ย จึงอยากขอให้ใน 3-4 วันนี้  มีน้ำมาเพื่อให้ชาวบ้านไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย”รองนายก อบต.กล่าว

นาง สุทิน ชาติพุดซา นายก อบต.หนองกระทุ่ม กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางผู้นำชุมชนทั้ง 4 ตำบล ได้พยายามแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาการใช้น้ำ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำโดยไม่มีปัญหาการแย่งน้ำกันเกิดขึ้นแต่อย่างใด  และที่สำคัญประชาชนในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล นั้นทำนาเป็นอาชีพรองเท่านั้น  เพราะส่วนใหญ่แล้วทำสวนซึ่งใช้น้ำน้อยเป็นอาชีพหลัก  และปัจจุบันหลังจากที่มีการปล่อยน้ำมาจากเขือนลำตะคองผู้นำชุมชนทั้ง  4 ตำบล ต้องมาตั้งเครื่องเพื่อสูบน้ำเข้าคลองส่งซึ่งต่างจากเดิมที่ผ่านมา  และปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล เองก็มีความเป็นห่วงว่าจะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค และการทำสวนซึ่งใช้น้ำน้อย เนื่องจากมีการดันน้ำไปนอกเขตพื้นที่อื่น  

นาย ชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์นำในเขื่อนลำตะคองนั้น  มีปริมาณน้ำอยู่ 141 ล้านลูกบาศเมตร คิดเป็น 42 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำ  ซึ่งปัจจุบันมีเพียงพอต่อการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค  แต่ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรกรรมนาปัง   และในเรื่องของการจัดสรรน้ำนั้นในปัจจุบันเราได้มีการนำน้ำไปช่วยในการแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูงและที่อำเภอโนนไทย และการจัดสรรน้ำไปยังทั้งสองอำเภอนั้นทางราได้คิดแล้วว่าปริมาณน้ำนั้นมีเพียงพอในปริมาณหนึ่ง    ส่วนเกษตรกรและผู้ที่ใช้น้ำในเขตชลประทานลำตะคองนั้นยืนยันว่าเรามีน้ำเพียงพอทั้งหมด  แต่ส่วนหนึ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นปัญหานั้นก็คือ ปัญหาการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน  โดยเฉพาะปัญหาที่กลัวว่าจะมีการแย่งชิงน้ำกัน

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม MC.news.com.net รายงาน