วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น.ที่ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลโท พันธุ์พิศิษฐ์  ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 นาย วิเชียร   จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง รับทราบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤติน้ำ

 กองทัพภาคที่ 2 โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ได้ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงทั้ง 15 ศูนย์ (ระดับกองพล และมณฑลทหารบก ) ได้เตรียมความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ทันที  โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ยังคงติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงที

ทีมข่าว MC.news.Com.net รายงาน