วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

Cr:ปชส.อบจ.นม.