วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ที่บริเวณ บึงหัวทะเล เทศบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เทศบาลตำบลหัวทะเล  ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขานครราชสีมา   บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) สวนน้ำวานา นาวา  สภาวัฒนธรรมตำบล อำเภอเมืองนครราชสีมา  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อสม. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวทะเล ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยมี นายแพทย์ วรรณรัตน์  ชาญนุกูล  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพืธี และมี นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหัวทะเล เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น รักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล และจังหวัดนครราชสีมา  และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรักษาแม่น้ำ ลำคลอง ไม่ให้เน่าเสีย ท่ามกลางพี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

 นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล   กล่าวว่า   สำหรับประเพณีลอยกระทง เทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2562  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562  โดยในวันที่ 10 พ.ย.62 ภาคเช้า  ร่วมชมการแข่งขัน พายเรืออีโปง  หัวบอดท้ายใบ้ พายกระทะ  ชกมวยทะเล  หมาเน่าลอยน้ำและสาวน้อนลอยน้ำ  และในช่วงบ่าย เวลา 17.00 น. การประกวด หนูน้อยเทพบุตรเรืออีโปง   และวันที่ 11 พ.ย. 62 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP  

ภายในงานได้มีการแสดงพลุไฟใต้แสงจันทรา ประกอบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติประเภทสวยงาม (กระทงใหญ่)  และประเภทสร้างสรรค์ (กระทงจิ๋วที่เล็กที่สุด)  ชิงถ้วยรางวัล การประกวดนางนพมาศ การแสดงโคมไฟและอุโมงค์ไฟ สุดอลังการ พร้อมทั้งลิ้มลองอาหารรสเลิศถิ่นโคราช ของการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จากชุมชนตำบลหัวทะเล  และพื้นที่ใกล้เคียง ร้านค้าร้านอาหาร กว่า 500 ร้าน   ณ บึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ทีมข่าววัฒนธรรมMC.news.com.net รายงาน