กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาร่วมกับ การท่องเที่ยว SIEM REAP TOURISM CLUB (STC) ร่วมกันพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัมพูชาและไทย โดยจัดคาราวานการท่องเที่ยวแบบผจญภัยผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคอีสาน ตามเส้นทาง เสียมราฐ-อรัญประเทศ-ปราจีนบุรี-นครราชสีมา-สุรินทร์-บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมงานเดินทาง จากผู้ประกอบการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน รวมทั้งสื่อมวลชน รวมประมาณ 100 คน ออกเดินทางจากเสียมราฐข้ามชายแดนที่อรัญประเทศ (สระแก้ว) สู่ปราจีนบุรีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และเข้าพักที่รีสอร์ทในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  โดยในเช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะผู้มาเยือนออกเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานปราสาทหินพิมาย

H. E Hor Sarun รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงการต่างประเทศนำเสนอในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าวว่า การสานสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาและ เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดกัน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในด้านการท่องเที่ยว บนพื้นฐานของสิทธิ และผลประโยชน์ร่วมกันตามกฎหมาย และข้อผูกพันระหว่างประเทศ

นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าในงานจัดเลี้ยงคณะนักท่องเที่ยวชาวจังหวัดนครราชสีมา หลังจากทำบันทึกข้อตกลงMOUกับหอการค้านครราชสีมา ที่โรงแรมวีวันโคราชว่า การท่องเที่ยวได้มีการพัฒนา ควบคู่กับการส่งเสริม หลายๆด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การคมนาคม และอื่นๆของจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะด้านการคมนาคม เช่น รถไฟรางคู่ทางด่วนมอเตอร์เวย์ ที่จะเอื้อให้การท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น จังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่ภาคอีสานที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวกที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน โดยเฉพาะมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ รวมถึงเส้นทางที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

ทีมข่าวธุรกิจท่องเที่ยว MC.news.com.net รายงาน