เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 62 เวลา 20.30 น. ที่วัดป่าศรัทธารวม อ.เมือง จ.นครราชสีมา  พระศรีธรรมวงศาจารย์  เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม  ประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วยฆราวาสญาติโยมพุทธศาสนิกชน โดยการนำของนาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง นครราชสีมา และนาย กิติพงศ์ พงศ์สุรเวช อดีต สจ.และอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา   ร่วมกันสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันออกพรรษา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

พระศรีธรรมวงศาจารย์  เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวม  เปิดเผยว่า สำหรับพิธีกวนข้าวทิพย์  เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ของวัดป่าศรัทธารวม  นั้นได้มีการปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมามากว่า 50 ปีแล้ว  โดยเจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธารวมในอดีตที่ผ่านมา  ได้นำชาวบ้านประกอบพิธี   ซึ่งการประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ในวันออกพรรษานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์   ซึ่งชาวบ้านในสมัยพุทธกาลก็ได้คอยตักบาตรและคอยเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงได้เกิดเป็นประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะ    และการกวนข้าวทิพย์ของวัดป่าศรัทธารวม ก็ทำเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเช่นกัน  ซึ่งทางวัดป่าศรัทธารวมได้จัดประกอบพิธีที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้

ทีมข่าว MC.news.com