ช่วงเย็นวันนี้ 9 ตุลาคม 2562  ที่ ลานนวสวนสาธารณะสวนน้ำ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว นาย วิเชียร จันทรโรทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจ ให้แก่สวนสาธารณะสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ตามโครงการ “ทำบุญกระตุกหัวใจ” โดยมี นายแพทย์ นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นาย สุเทพ ณัฐกานต์กนก รองประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) นครราชสีมา ในฐานะ กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ตัวแทนภาคมูลนิธิ  ทหาร และ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบ และได้มีการสาธิตการใช้เครื่อง กระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

นายสุเทพ รองประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) นครราชสีมา กล่าวว่า กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน กองทัพภาคที่ 2  มูลนิธิพุทธธรรมฮุก 31 นครราชสีมา  มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  ได้ดำเนินโครงการเติมบุญกระตุกหัวใจเพื่อจัดหาเครื่อง AED   หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ  ติดตั้งที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จำนวน 10 เครื่อง   เริ่มโครงการตั้งแต่ วันที่ 18 มิถุนายน 2562  โดยมีช่องทางการขอรับบริจาคเงินผ่านบัญชีกองทุนเติมบุญกระตุกหัวใจ  ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย  เลขที่ 3 7 4 0 7 0 8 8 6-7  และการจำหน่ายเสื้อตัวบนกระตุกหัวใจราคาตัวละ 200 บาท  โดยหักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุน ไว้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  กระตุกหัวใจ จนมีผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมบริจาคผ่านบัญชีกองทุน  และร่วมบริจาคโดยการซื้อเสื้อเป็นจำนวนมาก   จนถึงปัจจุบัน รวมยอดบัญชีกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 778 ,838 บาท ซึ่งเพียงพอในการจัดซื้อเครื่อง AED จำนวน 10 เครื่องแล้ว

“โดยในวันนี้คณะทำงาน  จึงได้จัดให้มีการมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติที่จัดหามาได้  ให้แก่สวนสาธารณะสวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9  เพื่อใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการออกกำลังกายหรือจากสาเหตุอื่น ๆ โดยมอบทั้งสิ้น จำนวน 10 เครื่อง  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณองค์การโทรศัพท์  ที่ได้ให้การสนับสนุนตู้โทรศัพท์ไม่ใช้แล้ว  ได้นำมาปรับปรุงปรับแต่ง  เพื่อให้เป็นที่บังแดดบังฝนให้แก่เครื่อง AED ทั้ง 10 เครื่องด้วย” นายสุเทพกล่าว

ทีมข่าวกู้ภัยส่วางฯ รายงาน