วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะได้ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ)  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

นายนิพนธ์ กล่าวถึงการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล”และ “คาจิกิ” จากการสำรวจเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับความเสียหายกว่า 419, 988 ครัวเรือน รัฐบาลได้จัดงบประมาณเพื่อเยียวยา 2,092,400,000  ล้านบาท โดยเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้เกิดความถูกต้องก่อนที่จะเยียวยา จึงต้องมีการตรวจสอบผ่านประชาคมหมู่บ้านให้ชัดเจน ก่อนนำส่งคณะกรรมการระดับอำเภอตรวจสอบให้ละเอียด แล้วส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อให้มีการจ่ายเงินเข้าสู่ระบบแก่ผู้ประสบภัยต่อไป

“ที่สำคัญคือขอให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายให้ครอบคลุมทุกประเด็น ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จะต้องได้รับการเยียวยา โดยขอให้ทุกหน่วยงาน ได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 มายึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการแก้ปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย”นายนิพนธ์กล่าว