วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ หอประชุมโรงเรียนกฤษณาวิทยา อ.สีคิ้ว นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกฤษณาวิทยา ประจำปี 2566 โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายเลิศชัย ธนประศาสน์ รองประธานสภา อบจ., นายชุมพร ตั้งประเสริฐวงศ์ ผอ.รร.กฤษณาวิทยา พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการ รพ.สต., คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, อสม., คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมงาน

โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โดยที่ครูในโรงเรียนแห่งนี้ได้รับรางวัลครูดีเด่น งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานด้านวิชาการ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

ทั้งนี้ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นประยุกต์การศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะกีฬา ศิลปะ สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์การเรียนนักเรียน ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาต่อไป

Cr:อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา