ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นายพรศักดิ์  เจริญประเสริฐ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงาน Job Expo Korat 2023 ขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 ณ โคราชฮอลล์ ชั้น4 เซ็นทรัลโคราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มเปราะบาง

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป นายจ้างและสถานประกอบการ ได้พบกันและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ  ภายในงานพบกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโคก หนอง นา โมเดล  โซนนัดพบแรงงาน มีนายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน จำนวน 80 นายจ้าง  ตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา

ทั้งนี้มีการสมัครงานและสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์ และการรับสมัครและลงทะเบียนเพื่อไปทำงานต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อิสราเอล ไต้หวัน มีตำแหน่งงานต่างประเทศ จำนวน 2,000 อัตรา  โซนสาธิตและการประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระพร้อมฝึกปฏิบัติ วันละ 20 อาชีพ พร้อมกับการแสดงธุรกิจแฟรนไชน์ และฟู๊ดทรัค กว่า 15 อาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและสินค้า โอทอป จากจังหวัดภาคอีสาน โซนแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษาทางอาชีพ นิทรรศการโลกอาชีพ มุมอาชีพเสมือนจริง (Virtual Reality) เป็นต้น มีประชาชนร่วมงานกว่า 1,000 คน ซึ่งงานต่างประเทศได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ว่างานลงทะเบียนสมัครงานเป็นจำนวนมาก

Cr:ปชส.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา