นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้มอบหมายให้นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนร่วมพิธีมอบประกาศการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ และรับมอบตราสัญลักษณ์ KORAT Smart City ทั้ง 7 ด้าน ประจำปี 2565 ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ

โดยการดำเนินการ KORAT Smart City เป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของประเทศเพื่อนำไปสู่ Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2565 มีเมืองที่ได้การประกาศและรับตราสัญลักษณ์ จำนวน 15 เมือง ในพื้นที่ 14 จังหวัด ( 5 จังหวัด   5 เทศบาลนคร  3 เทศบาลเมือง 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน