ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ 27 ธ.ค. 65  ณ โรงเรียนบ้านระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  นาวาอากาศเอก ดำรงศักดิ์   ฟักขำ// เสนาธิการกองบิน พร้อมด้วย  หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑ // สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ กำลังพล เจ้าหน้าที่  ได้ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา บน.๑ ช่วยเหลือประชาชน   โดยมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระเริง  กำนัน  ผู้นำชุมชน  และ พี่น้องประชาชน คณะครู   และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นาวาอากาศเอก ดำรงศักดิ์   ฟักขำ  เสนาธิการกองบิน ๑  กล่าวว่า ตนเอง รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน   คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านระเริง ในพื้นที่ตำบลระเริง  อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา   ในวันนี้    ทั้งนี้ กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก  ในการป้องกันประเทศ   ขณะเดียวกันกองทัพอากาศก็พร้อมที่จะใช้กำลังกองทัพอากาศเพื่อการพัฒนาประเทศ   และการช่วยเหลือประชาชน ตามกำลังความสามารถ   และทรัพยากรของหน่วย  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ   ในยามวิกฤติต่าง ๆ  เช่น การบรรเทาสาธารณภัย   อันเกิดจากอุบัติภัย หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ  การต่อต้านอาชญากรรม  การปราบปรามยาเสพติด  การสำรวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ //        การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และการฟื้นฟูภัยพิบัติสาธารณะต่าง ๆ

ในวันนี้  กองบิน ๑   ได้นำหน่วยมิตรประชา  ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน   ณ โรงเรียนบ้านระเริง เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพอากาศ  ก่อให้เกิดความร่วมมือ  และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน   โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่  บริการตรวจรักษาโรค  และจ่ายยาเบื้องต้น   บริการตัดผม   ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า มอบผ้าห่มกันหนาว มอบอุปกรณ์กีฬา มอบเครื่องทำน้ำเย็น   มอบศาลาที่ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงทาสีใหม่   และกิจกรรมสันทนาการ   ให้แก่คณะครูและนักเรียน      เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  ตนเองต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น   หากมีสิ่งใดที่กองบิน ๑ / สามารถให้การสนับสนุนได้ตามที่ท่านร้องขอ   ก็พร้อมดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

สำนักข่าว MC.news.com  รายงาน