โควิด 2019 เชื้อนรกไม่มีวันตาย!!ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่อีก216ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 19 ราย ถึงวันนี้มีผู้ป่วยสะสมแล้วจำนวน246,946ราย 246,347 ราย ยังรักษาอยู่ จำนวน 158 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด จำนวน 442 ราย กรรมการโรคติดต่อเป็นห่วงผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จำต้องใช้ชุดตรวจATK.เพื่อติดตามการรักษาแต่ขาดงบ อบจ.โคราชใจป้ำควักเงินจัดให้ 32,100ชุด “ภูมิสิทธิ์”รอง ผวจ.โคราชยิ้มชอบใจที่ช่วยทำบุญกับผู้ยากไร้

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคติดต่อ COVID-19

โดยเป้าหมายคือการป้องกันการเสียชีวิต โดยเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนในจุดบริการต่าง ๆ และเร่งรัดการฉีดวัคซีน และแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาว ในกลุ่มประชากรที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือได้รับวัคซีน แต่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค โดยสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดนครราชสีมา (ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2565) พบ ผู้ป่วยรายใหม่ 216 ราย รักษาในโรงพยาบาล 19 ราย เสียชีวิต 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565  ถึง 20 ธันวาคม 2565) จำนวน 246,947 ราย รักษาหาย 246,347 ราย ยังรักษาอยู่ จำนวน 158 ราย เสียชีวิตสะสมทั้งหมด จำนวน 442 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.18 และ

ในที่ประชุมได้มีการอนุมัติให้ อบจ.นครราชสีมา จัดซื้อชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 608 และผู้ป่วยติดเตียง คนละ 4 ชุด จำนวน 8,100 คน รวมเป็นจำนวน 32,100 ชุด ไว้สำหรับตรวจเมื่อมีอาการ เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ทั้งนี้ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา มาฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดก่อนกลับเข้าบ้านปีใหม่นี้ ตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย

Cr:ปชส.นม./สำนักข่าว MC.news.com รายงาน