(แฟ้มภาพ)
พื้นที่โฆษณา

ล่าสุดตรวจพบในชุมชนจากการตรวจ  PCR+ 47 ราย และยังมีผลตรวจ ATK+ 934 ราย รวม 981 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  ศปก. อ.เมือง รายงานว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ได้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 15 ราย ทุกรายได้รับวัคซีน 3 เข็ม(รวมเข็มกระตุ้น) จึงไม่อาการไม่รุนแรง ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตแล้วตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019จำนวน 571  ราย !!

พื้นที่โฆษณา

มีรายงานว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ขณะนี้มีการติดติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 15 ราย โดยสถานสงเคราะห์คนชราทั้ง 2 แห่ง ที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยที่ผู้สูงอายุทุกรายได้รับวัคซีน 3 เข็ม(รวมเข็มกระตุ้น) ส่วนเจ้าหน้าที่และบุคลากรฉีดวัคซีน 4 เข็ม ทำให้ผู้ป่วยทั้ง 15 ราย มีอาการสีเขียว โดยการรักษาได้เปิด community isolation (CI) ในสถานสงเคราะห์ จำนวน 30 เตียง บุคลากรพยาบาลได้ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เฝ้าระวังตลอด

พื้นที่โฆษณา

ทั้งนี้สถานสงเคราะห์ได้ปฏิบัตตามมาตรการสาธารณสุข มีการเตรียมถังออกซิเจนและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ไว้พร้อม  และมีมาตรการป้องกันแบบครอบจักรวาล ส่วนเจ้าหน้าที่ได้สลับสับเปลี่ยน หน้าที่ในทุกสัปดาห์ และตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ รายงานระบุอีกว่าสถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางแห่งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2565 มาพบว่าผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่มีการติดเชื้อเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ ติดต่อกันรวม 3 ระลอก ครั้งแรกในเดือนเมษายน ป่วย 10 ราย ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม ป่วย 11 ราย และล่าสุดเดือนมิถุนายน ป่วย 15 ราย โดยที่สถานสงเคราะห์บ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง อีกแห่งหนึ่ง พบว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวนถึง  69 ราย

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 9 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่     PCR+ 47 ราย และยังมีผลตรวจ ATK+ 934 ราย รวม 981 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด  โดยมีผู้ป่วยอาการสีเขียว  976 ราย ผู้ป่วยอาการสีเหลือง  5 ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  182,008 ราย  รักษาอยู่ 10,473 ราย รักษาหายสะสม 171,245 ราย เสียชีวิตสะสม 291 ราย +ตั้งแต่เริ่มระบาดในโคราช รวม 571  ราย

รายงานได้แบ่งผู้ติดเชื้อตามรายอำเภอจากผลผลตรวจ PCR และ ATK พบว่า อ.เมือง มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด จำนวน 127 ราย รองลงมาเป็น อ.โนนสูง 109 ราย ถัดมาเป็น อ.คง 82 ราย, อ.สีคิ้ว 56 ราย, อ.พิมาย 55 ราย, อ.ประทาย 53 ราย, อ.ห้วยแถลง 52 ราย, อ.ปักรงชัย 50 ราย, อ.ด่านขุนทด 45 ราย, อ.จักราช 39 ราย, อ.เสิงสาง 37 ราย, อ.แก้งสนามนาง 27 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 26 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 25 ราย, อ.ชุมพวง 23 ราย, อ.ครบุรี 18 ราย , อ.เมืองยาง 18 ราย, อ.โนนแดง 17 ราย, อ.เทพารักษ์ 16 ราย, อ.ปากช่อง 14 ราย, อ.วังน้ำเขียว 14 ราย, อ.สีดา 14 ราย , อ.ขามทะเลสอ 13 ราย, อ.บัวใหญ่ 12 ราย, อ.พระทองคำ 11 ราย, อ.ขามสะแกแสง 10 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 10 ราย, อ.สูงเนิน 6 ราย และ อ.บัวลาย 2 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา