พื้นที่โฆษณา

สถานบริการขนาดเล็ก-ใหญ่ ในโคราชแห่ขอนุญาตขึ้นทะเบียนเปิดสถานบริการทั้ง 32 อำเภอ ทำให้สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเป็นห่วงกับสถานการณ์โควิดที่จะระบาดหนักขึ้นอีก เพราะมีสถานประกอบการบางแห่งไม่ดำเนินการตามมาตรการที่ให้สัญญาไว้แบบ Thai Stop Covid 2 Plus จึงขอให้ที่ประชุมมีมติจัดตรวจชุดเฉพาะกิจ มีทหารฝ่ายความมั่นคง-ตำรวจ-สาธรารณสุข-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมประชุมวางมาตรการ ออกตรวจเพื่อรป้องปราม โดยนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากำชับให้มีการตั้งให้ครบทั้ง 32 อำเภอ ให้ดำเนินอย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่วันนี้พบการติดเชื้อล่าสุดตรวจพบ ในชุมชนราย PCR+ 25 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +898 ราย รวม 923 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย รวม เสียชีวิตแล้วตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019จำนวน 569  ราย !!

พื้นที่โฆษณา

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผวจ.โคราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแพทย์หญิง อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุข และคณะได้ร่วมกันแถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่   PCR+ 25 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +898 ราย รวม 923 ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  182,008 ราย  รักษาอยู่ 10,473 ราย รักษาหายสะสม 171,245 ราย เสียชีวิตสะสม 290 ราย

พื้นที่โฆษณา

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิต 2ราย เป็นรายที่ 289 ของ จ.นครราชสีมา เพศหญิง อายุ 64 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านโพธิ์  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และหลอดเลือดในสมอง  มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน   ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 24 พค.65 มีอาการเป็นไข้ ไอ มีเสมหะ พบว่าเป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัว  เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ  และมีภาวะเหนื่อยหอบ จากปอดอักเสบ และถึงแก่กรรมในเวลาต่อมา 

พื้นที่โฆษณา

ผู้เสียชีวิตรายที่ 290 เป็นเพศหญิง อายุ 77 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.สีคิ้ว   อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง เบาหวาน และหลอดเลือดในสมอง  มีประวัติฉีดวัคซีน  ชิโนแวค-แอสตร้า-ไฟว์เซอร์ รวม 3 เข็ม  ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 16 พค.65 มีอาการ แขนขาอ่อนแรง ซึมเศร้าโดยก่อนมารักษาตัวที่ โรงพยาบาล ทราบว่าขณะรับท่านอาหารเกิดเกร็งมีอาการปากเบี้ยว  เคี้ยวอาหารไม่ได้ จึงรถพยาบาลนำมาส่ง เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ พบว่ามีเหนื่อยหายใจหอบ จนกระทั่งวันที่ 6 มิย.65อาการไม่ดีขึ้น และถึงแก่กรรมในเวลาต่อมา

 รายงานได้แบ่งผู้ติดเชื้อตามรายอำเภอจากผลผลตรวจ PCR และ ATK พบว่า อ.เมือง มีผู้ติดเชื้อสูงสุดจำนวน 129 ราย รองลงมาเป็น อ.โนนไทย 91 ราย ถัดไปเป็น อ.สีคิ้ว 81 ราย, อ.ประทาย 78 ราย, อ.เทพารักษ์ 48 ราย, อ.โนนสูง 44 ราย , อ.เฉลิมพระเกียรติ 41 ราย, อ.ห้วยแถลง 41 ราย, อ.จักราช 38 ราย, อ.ครบุรี 37 ราย, อ.ปกธงชัย 37 ราย, อ.คง 33 ราย, อ.บัวใหญ่ 32ราย, อ.ชุมพวง 23 ราย, อ.พิมาย 22 ราย, อ.เสิงสาง 20 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 16 ราย, อ.พระทองคำ 16 ราย, อ.ขามสะแกแสง 15 ราย, อ.แก้งสนามนาง 13 ราย, อ.สูงเนิน 12 ราย, อ.สีดา 11 ราย, อ.โนนแดง 10 ราย, อ.ปากช่อง 9 ราย, อ.โชคชัย 8 ราย, อ.เมืองยาง 6 ราย, อ.วังน้ำเขียว 6 ราย, อ.หนองบุญมาก 5 ราย, และ อ.บัวลาย 1 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา