นายแพทย์ วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่โฆษณา

ยอดติดเชื้อโควิด-19 โคราชวันนี้ 663 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ในจำนวนนี้มีคุณยายอายุ 95 ปี เกิดมีอาการไอ ไข้ เจ็บคอ  จึงที่ รพ.สต.เย้ยตะแบง ตรวจด้วยATK พบติดเชื้อ นำส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลประทาย แต่คุณยายปฏิเสธการรักษา ในโรงพยาบาล แต่ขอไปรักษาตัวที่บ้าน  อีก 4 วันต่อมา คุณยายเกิดล้มลง มีอาการปวดที่ต้นขาขวาเดินไม่ได้ จึงกลับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลประทาย มีอาการหายใจหอบเหนื่อย พบมีภาวะปอดอักเสบ และเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าสลด!!  

พื้นที่โฆษณา
(แฟ้มภาพ)

สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ   PCR + 35 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +628 ราย รวม 663 รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน 7 ราย และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน 656  ราย และ มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน  4ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  180,540 ราย รักษาอยู่ 11,959 ราย รักษาหายสะสม 168,294 ราย เสียชีวิตสะสม 287 ราย รวมมีการเสียชีวิตตั้งแต่มีการระบาดทำให้ชาวโคราชเสียชีวิตไปแล้ว 566 ราย อย่างไรก็ตามในวันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

พื้นที่โฆษณา

โดยวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย เป็นรายที่ 284 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศหญิง  อายุ 88 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ด่านจาก อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือด โรคไต ไม่ มีประวัติฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  เมื่อวันที่ 28  พค.65มีอาการไข้ มีอาการอ่อนเพลีย เดินไม่ได้ นอนติดเตียง   เข้ารับการรักษาที่ รพ.โนนไทย 3 มิถุนายน 65 อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในที่สุด  รายที่ 285 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 90 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หนองพลวง  อ.ประทาย จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือ โรคไต เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่ มีประวัติฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่วันที่28 พค. 65 มีอาการ ไข้  ไอหอบเหนื่อย รพ.สต.หัวหนอง ตรวจพบด้วย ATK นำเข้ามารักษาที่ รพ.ประทายวันที่ 3 มิย.65 การเหนื่อยหอบรุนแรง  เสียชีวิตในเวลาต่อมา 

พื้นที่โฆษณา

รายที่ 286 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ95ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ทุ่งสว่าง  อ.ประทาย จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง  มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่วันที่25พค. 65 มีอาการไอ ไข้ เจ็บคอ  รพ.สต.เย้ยตะแบง ตรวจด้วยATK พบติดเชื้อ นำส่งเข้าโรงพยาบาลประทาย แต่ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา ในโรงพยาบาล แต่ขอไปรักษาตัวที่บ้าน ต่อมาวันที่ 29 พค.65 ผู้ป่วยเกิดล้ม มีอาการปวดที่ต้นขาขวาเดินไม่ได้ กลับเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลประทาย มีอาการหายใจหอบเหนื่อย พบมีภาวะปอดอักเสบ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา   รายที่ 287 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย อายุ 47 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ลำคอหงษ์  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง ไม่มีประวัติฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่วันที่ 26 พค. 65 มีอาการชักและเกร็งกว่า 4 ชั่วโมง  รถ SME นำส่งเข้ามารักษาที่ รพ.โนนสูง ต่อมาวันที่ 4 มิถุนายน 65 มีอาการหอบเหนื่อยทรุดลงไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้  อ.โนนสูง มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด  140 ราย, รองลงมาเป็น อ.เมือง 125 ราย, ถัดไปเป็น อ.คง 67 ราย, อ.ปักธงชัย 41 ราย, อ.ครบุรี 34 ราย, อ.ด่านขุนทด 26 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 25 ราย, อ.สีคิ้ว 21 ราย, อ.แก้งสนามนาง 20 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 20 ราย, อ.โนนแดง 19 ราย, อ.บัวใหญ่ 18 ราย, อ.สูงเนิน 15 ราย, อ.สีดา 14 ราย, อ.ขามทะเลสอ 13 ราย, อ.เมืองยาง 12 ราย, อ.ปากช่อง 10 ราย, อ.ขามสะแกแสง 10 ราย, อ.วังน้ำเขียว 10 ราย, อ.โชคชัย 8 ราย, อ.ชุมพวง 8 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 4 ราย , และ อ.พระทองคำ 3 ราย

 ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา