พื้นที่โฆษณา

ได้เวลาเปิดเมืองท่องเที่ยว  1 มิถุนายน 2565 ที่ต้องมีมาตรการผ่อนคลายปรับหลักเกณฑ์การเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ในพื้นที่สีฟ้า และสีเขียว รวมทั้งการปรับพื้นที่สถานการณ์ใหม่ ตามมติ ที่ประชุม ศบค. 20 พฤษภาคม 2565 พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด (สีฟ้า)กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่) ในขณะที่ยอดติดเชื้อโควิดวันนี้ลดลง PCR +53 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +917 ราย รวม 970 รายมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 4ราย

พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชกาจังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญผู้ประกอบการในส่วนของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 65 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามทางราชการกำหนด และสถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเอง  ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดกิการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด  

พื้นที่โฆษณา

เป้าหมายคือให้ทันการประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน เพื่อให้ทันการพิจารณาอนุญาตให้เปิดกิจการได้ หากไม่ทันก็จะต้องยื่นเรื่องให้ทันก่อนการประชุมในการประชุมกรรมการโรคติดต่อในวันถัดไป  การดำเนินกิจการต้องรายงานในระบบออนไลน์ ลักษณะการเปิดให้บริการ กำหนดเวลาในการให้บริการ-จำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. ห้ามไม่ให้นั่งดื่ม และงดการใช้แก้วร่วมกัน การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า จะต้องสวมหน้ากาก เป็นต้น  และขอให้รีบดำเนินการโดยเร็วเพื่อ

พื้นที่โฆษณา
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.โคราช
คณะกรรมการฯ

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผ่านระบบ ZOOM ไปยังผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดเชื้อ 32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา นี่ประชุมได้มีการนำเรื่องขออนุมัติเปิดสถานบริการ อาบ อบนวด และ ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตสถานบริการประเภทที่ 1 มีจำนวน 9 แห่ง ที่ได้ดำเนินการตามแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus ครบแล้ว นอกจากนั้นยังมีร้านขายสุราจำนวนกว่า 44 รายในเขตอำเภอเมืองที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต่างอำเภอที่ยื่นขออนุญาตอีกนับร้อยแห่ง ที่จะขอเปิดบริการในวันนี้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีการอนุมัติทั้งหมด

นายแพทย์วิญูญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขนครราชสีมา ได้กล่าวเตือนสถานบริการต่างที่ขอเปิดในวันนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Pl ที่ได้กำหนดเป็นมาตรการไว้ ที่สำคัญคือต้องรักษาจรรยาบรรณของผู้ประกอบการอย่างจริงจัง และเข้มงวด เพราะหลังจากนี้ก็จะมีหน่วยงานที่ออกไปตรวจสอบติดตาม ว่าเป็นไปตามที่ให้คำมั่นสัญญาหรือไม่ หากไม่ดำเนินการก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อไป  สำหรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ  PCR +53 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +917 ราย รวม 970 รายมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 4ราย แยกเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน  11 ราย และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน  959 ราย 

จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  176,927 ราย รักษาอยู่ 12,669 ราย รักษาหายสะสม 163,978 ราย เสียชีวิตสะสม 280 ราย โดยวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย เป็นรายที่ 277 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย  อายุ 61 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือดื่มสุราเป็นประจำ มีประวัติฉีดวัคซีน 2เข็ม เป็น Shinovac- Astra ติดเชื้อโควิด-19  เมื่อวันที่ 29 พค.65มีอาการปวดท้อง เหนื่อยหอบมากขึ้น   เข้ารับการรักษาที่ รพ.บ้านเหลื่อม ต่อมานำส่ง รพ.มหาราช พบว่ามีภาวะปอดอักเสบ อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในที่สุด

รายที่ 278 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 53 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ดอนหัน  อ.ประทาย จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือ โรคไต ระยะที่ 4 เบาหวาน และเก๊าท์ มีประวัติฉีดวัคซีน 2 เข็ม เป็น -Pfizer  ติดเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่วันที่24 พค. 65 มีอาการ ไข้  หอบเหนื่อย  เข้ามารักษาที่ รพ.ประทายวันที่ 31 พค.65 อาการไม่ดีขึ้น  ส่งต่อมา รพ.มหาราชฯ มีภาวะปอดอักเสบ  เสียชีวิตในเวลาต่อมา  รายที่ 279 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ68ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือ หัวใจ ความดัน หลอดเลือดในสมอง  มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่วันที่21 พค. 65 มีอาการไอ ไข้ มีอาการหอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ เข้ามารักษาที่ รพ.ลำทะเมนชัย ต่อมาวันที่ 28 พค.65 มีอาการน้ำท่วมปอด และปอดอักเสบ มีอาการไม่ดีขึ้นถึงแก่กรรมในเวลาต่อมา  รายที่ 280 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 97 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.กุดโบสถ์  อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ปฏิเสธการ มีโรคประจำตัว  ติดเชื้อโควิด-19  ตั้งแต่วันที่ 3 พค. 65 มีอาการไอมีเสมหะ น้ำมูกมาก มีไข้สูง ซึมลง  เข้ามารักษาที่ รพ.เสิงสาง ต่อมาวันที่ 28 พค.65 มีอาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้  อ.โนนสูง  มีผู้ติดเชื้อสูงสุด จำนวน 152 ราย รองลงมาเป็น อ.เมือง 148 ราย ถัดไปเป็น อ.ปักธงชัย 61 ราย, อ.สีคิ้ว 51 ราย, อ.จักราช 47 ราย, อ.ประทาย 46 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 44 ราย, อ.คง 36 ราย, อ.เสิงสาง 36 ราย, อ.ครบุรี 34 ราย, อ.บัวใหญ่ 32 ราย, อ.เทพารักษ์ 27 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 27 ราย, อ.สูงเนิน 25 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 24 ราย, อ.แก้งสนามนาง 23 ราย, อ.ปากช่อง 23 ราย, อ.ชุมพวง 21 ราย, อ.วังน้ำเขียว 21 ราย, อ.โชคชัย 16 ราย,อ.เมืองยาง 14 ราย, อ.โนนแดง 12 ราย, อ.พระทองคำ 12 ราย, อ.สีดา 12 ราย, อ.ขาททะเลสอ 11 ราย, อ.ขามสะแกแสง 11 ราย, อ.โนนไทย 2 ราย, อ.พิมาย 1 รายและ อ.หนองบุญมาก 1 ราย

ขอบคุณภาพจาก ปชส.นม.ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา