พื้นที่โฆษณา
(แฟ้มภาพ)

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เมืองโคราช เริ่มติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกแล้ว วันนี้ยอดเพิ่มอยู่ที่  PCR +80 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,227 ราย รวม 1,307 ราย หนุ่มน้อยวัย 24ปี ฉีดวัคซีน 2เข็ม ติดโควิดเข้ารักษาระบบ HI แต่ไม่รักษามาตรการตามที่แพทย์แนะนำ สุดท้ายอาการกำเริบหามส่งโรงพยาบาลสุดเชื้อลงปอด ดับอนาถพร้อมผู้เฒ่าอีก 3 โคราชย้ำมาตรการเข้มพร้อมรับมือเปิดเมืองท่องเที่ยว ย้ำร้านค้าสถานบริการที่จะเปิดบริการต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดก่อนดำเนินการ เพื่อการควบคุมที่เข้มข้น ทำตามอำเภอใจไม่ได้เด็ดขาด!!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ว่าการตรวจพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ PCR +80 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,227 ราย รวม 1,307 ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  169,452 ราย  รักษาอยู่ 14,227 ราย  รักษาหายสะสม 154,961 ราย เสียชีวิตสะสม 264 ราย  รายงานแยกอาการผู้ป่วยเป็นอาการสีเหลือง 4 ราย และผู้ป่วยอาการสีเขียว 1,303 ราย

พื้นที่โฆษณา
(แฟ้มภาพ)

วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 4 ราย เป็นรายที่ 261 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย  อายุ52ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  มีโรคประจำตัว โรคมะเร็ง และโรคตับ  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พค.65  มีอาการ หายใจหอบเหนื่อย นอนราบกับพื้นไม่ได้  มีภาวะปอดอักเสบ นำส่ง รพ.มหาราชฯ อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 262 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย  อายุ 87 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  มีโรคประจำตัวถุงลมปอดโป่งพอง มีประวัติฉีดวัคซีน SV. สองเข็ม Astra หนึ่งเข็ม ติดเชื้อโควิด-19  วันที่ 16 พค.65 มีอาการวูบ เกร็ง ตาค้าง รถฉุกเฉินนำส่ง เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ  มีภาวะปอดอักเสบ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

พื้นที่โฆษณา

ผู้เสียชีวิตรายที่ 263 เป็นเพศหญิง  อายุ 67 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หินดาด  อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19  วันที่ 7 พค.65 มีอาการ หายใจเหนื่อยและหอบ  นอนราบกับพื้นไม่ได้ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลห้วยแถลง แต่อาการไม่ดีขึ้นนำส่งต่อ รพ.มหาราช มีภาวะปอดอักเสบเสียชีวิตต่อมา  รายที่ 264 เป็นเพศชาย  อายุ 24 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ด่านเกวียน  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา ไม่มีโรคประจำตัว มีประวัติการฉีดวัคซีน 2 เข็มเป็น ชิโนแวค กับแอสร้าเซเนก้า ติดเชื้อโควิด-19  วันที่ 5 พค.65 มีอาการ เป็นไข้ ไอมีเสมหะ ถ่ายเหลว  ต่อมามีอาการไข้สูง อ่อนเพลีย นำส่งโรงพยาบาลโชคชัย  อาการไม่ดีขึ้นนำส่งโรงพยาบาลมหาราช พบภาวะปอดอักเสบ และเสียชีวิตในที่สุด  

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่า อ.เมือง ยังคงมีผู้ติดเชื้อสูงสุดอยู่ที่ 131 ราย รองลงมาเป็น อ.โนนไทย 129 ราย ถัดไปเป็น อ.เทพารักษ์ 117 รายม อ.โนนสูง 116 ราย, อ.ปักธงชัย 96 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 89 ราย, อ.ห้วยแถลง 79 ราย, อ.คง 77 ราย, อ.จักราช 62 ราย, อ.สีคิ้ว 59 ราย, อ.ประทาย 49 ราย, อ.ชุมพวง 37 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 35 ราย, อ.บัวใหญ่ 30 ราย, อ.ขามทะเลสอ 28 ราย, อ.พระทองคำ 24 ราย, อ.ครบุรี 22 ราย, อ.ขามสะแกแสง 21 ราย, อ.ปากช่อง 21 ราย, อ.สูงเนิน 20 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 19 ราย, อ.โนนแดง 11 ราย, อ.โชคชัย 10 ราย, อ.วังน้ำเขียว 10 ราย, อ.สีดา 8 ราย, อ.บัวลาย 5 รายม, อ.พิมาย 1 ราย, อ.เสิงสาง 1 ราย

นายแพทย์วิญญู เปิดเผยถึงการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และ การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ที่จะมีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นั้น จะมีพื้นที่เฝ้าระวังสูง 46 จังหวัด- พื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด และ พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาด้วย ทั้งนี้ได้มีการผ่อนคลายมาตรการ โดยอนุญาตให้ สถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน เปิดให้บริการเฉพาะในพื้นที่นำร่อง โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการให้บริการ ไม่เกิน 24.00 น. ตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้การเปิดให้บริการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

มาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่เฝ้าระวัง และต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting นอกจากนั้น ยังอนุญาตให้สถานประกอบการกลุ่มโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดดำเนินการได้ตามปกติโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชม โดยมอบหมายให้หน่วยงาน ศปก.ศบค. ศปม. ศบค.มท. ศปก.สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ และกำกับติดตามมาตรการที่กำหนดกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 19

.ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา