พื้นที่โฆษณา

ร่วมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาโลก วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับงานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจ..ใกล้ธรรม เดอะมอลล์โคราช “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” วันที่ 14-22 พ.ค.2565 ณ มณฑลพิธี ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

พื้นที่โฆษณา

โดยเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2565 เวลา 09.00น. เดอะมอลล์โคราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริการส่วนท้องถิ่นหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 3 พระองค์ จากวัดดังในจังหวัดนครราชสีมา โดยจัดริ้วขบวนอัญเชิญจากหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สู่ลานมอลล์พาร์คและนำประดิษฐานไว้ ณ บุษบก มณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

พื้นที่โฆษณา

โดยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจาก พลตรีนรทิป โพยนอก เสนาธิการทัพภาคที่ 2  เป็นประธานในพิธี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชินาพัฒน์ พิมพ์ศรีแก้ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

พื้นที่โฆษณา

งานบุญยิ่งใหญ่ประจำปีนี้ ได้จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ได้สร้างทานบารมี สะสมบุญ เจริญสติ เจริญปัญญา โดยปี 2565 ได้จัดงานขึ้นภายใต้ชื่อว่า “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” เพื่อร่วมฉลองเทศกาลวิสาขบูชาโลก และบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญ จุดเริ่มต้นของวันวิสาขบูชา

ซึ่ง วิสาขบูชา ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะ (ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือนแปดสองหน ก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือนเจ็ด) “วันวิสาขบูชา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิด ได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ และปรินิพพาน คือ ดับ ซึ่งเกิดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกันทั้ง 3 คราว (แต่ต่างปีกัน)

พุทธภูมิ ตามความหมายในคัมภีร์ คือ การได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เช่นคำที่พูดว่า “ปรารถนาพุทธภูมิ” หมายถึงปรารถนาที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ปัจจุบัน ในหมู่คนไทยเมื่อพูดว่า “พุทธภูมิ” จะหมายถึงประเทศอินเดีย อันเป็นดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา คือใช้คำว่า “ภูมิ” ในความหมายว่า ดินแดน และ “พุทธ” หมายถึง พระพุทธเจ้า หรือ พระพุทธศาสนา

ปฐมภูมิ จึงหมายถึง ดินแดนต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา จึงก่อเกิดเป็นชื่อการจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ” ในปี 2565

นอกจากนั้นยังมีพิธีร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 3 พระองค์ จากวัดดังในจังหวัดนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร , วัดสุทธจินดาวรวิหาร และ วัดพายัพ (พระอารามหลวง) เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวอีกด้วย

เดอะมอลล์โคราชขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงาน “วิสาขบูชา พุทธภูมิ ปฐมภูมิ วันที่ 14-22 พฤษภาคม 2565 ณ มณฑลพิธี เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ FB: The Mall Korat

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา