พื้นที่โฆษณา

ยอดติดเชื้อโควิด-2019 วันนี้เพิ่มขึ้นอีก โดยพบมีผลตรวจจาก  PCR +141 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,658 ราย รวม 1,799 รายมีผู้เฒ่าเสียชีวิตรวม 6 คน  ผู้ป่วยติเชื้อส่วนใหญ่กระจัดกระจายไปทั้งจังหวัด โดยผู้ป่วยติดเชื้อไม่ทราบว่าตัวเองไปติดมาที่ไหนเมื่อไหร่ นอกจากนั้นผู้ติดเชื้อยังกระจายเชื้อไปยังคนในครอบครัว  สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาประกาศเตือน ให้ใช้มาตรการเว้นระห่างเหมือนเดิม และให้ผู้ฉีดวัคซีนไม่ครบเข็มไปรับบริการฉีดวัคซีน “เข็มกระตุ้น”เพื่อป้องการการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง!

(แฟ้มภาพ)
พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 6พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ   PCR +141 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,658 ราย รวม 1,799 รายมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 6 ราย แยกเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน 27 ราย และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน  1,772 ราย  จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  146,916 ราย รักษาอยู่ 26,445 ราย รักษาหายสะสม 120,251 ราย เสียชีวิตสะสม 220 รายโดย

พื้นที่โฆษณา
(แฟ้มภาพ)

วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 6ราย เป็นรายที่ 215 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย  อายุ84 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หนองไข่น้ำ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว ถุงลมโป่งพอง วัณโรคปอด ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอ มีเสมหะ ถ่ายเหลว หายใจเหนื่อยหอบเข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ  มีภาวะปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา  รายที่ 216 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย  อายุ 64 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.พระทองคำ  อ.พระทองคำ  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง โรคไต มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอเป็นไข้สูงมีอาการซึม เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ มีภาวะปอดอักเสบ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

พื้นที่โฆษณา

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 217 เป็นเพศชาย  อายุ 92 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านใหม่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอ หายใจเหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ มีภาวะปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา  รายที่ 218 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง  อายุ 93 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมาโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบในสมอง มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการเหนื่อยหอบ เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ มีภาวะปอดอักเสบ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 219 ของ เป็นเพศชาย  อายุ 39 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา โรคประจำตัวมีประวัติสูบบุหรี่จัด ดื่มสุราหนักเป็นประจำ  มีประวัติการฉีดวัคซีน ชิแวค และ แอสตร้าเซเนก้า รวม 2 เข็ม  ติดเชื้อโควิด-19  อาการเบื้องต้นเหนื่อยหอบ เข้ารักษาที่ รพ.มหาราช  มีภาวะปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา  รายที่ 220 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย  อายุ 77 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน  โรคไต มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการมีอาการไอ หายใจเหนื่อยหอบ เข้ารักษาที่ รพ.เทพรัตน์ฯ มีภาวะปอดอักเสบ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้ อ.เมือง ยังคงมียอดติดเชื้อสูงสุดจำนวน  234 ราย รองลงไปเป็น อ.โนนสูง 168 ราย ถัดไปเป็น อ.ประทาย 159 ราย, อ.โนนไทย 151 ราย, อ.ปักธงชัย 138 ราย, อ.พิมาย 105 ราย, อ.จักราช 85 ราย, อ.ด่านขุนทด 77 ราย, อ.สีคิ้ว 69 ราย, อ.เสิงสาง 58 ราย, อ.ครบุรี 53 ราย, อ.โชคชัย 51 ราย, อ.ปากช่อง 49 ราย, อ.บัวใหญ่ 46 ราย, อ.แก้งสนามนาง 43 ราย, อ.สูงเนิน 35 ราย, อ.ชุมพวง 39 ราย, อ.ขามทะเลสอ 39 ราย, อ.เทพารักษ์ 38 ราย, อ.บัวลาย 36 ราย, อ.วังน้ำเขียว 22 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 20 ราย, อ.เฉลิมพรเกียรติ 19 ราย, อ.พระทองคำ 16 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 14 ราย, อ.ขามสะแกแสง 13 ราย, อ.เมืองยาง 13 ราย, อ.โนนแดง 9 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา