พื้นที่โฆษณา

โคราช “คลิกอ๊อฟ”รณรงค์ฉีดวันนี้คึกคักสุด โรงพยาบาลหลักของรัฐ ฯ และสถานนีอนามัยโคราชรวมพลังประกาศสงครามสร้างภูมิคุ้มกันกับมารร้ายโควิดนรก ที่ล้างพลาญชีวิตคนโคราชเป็นจำนวนกว่า 200 ราย เป้าหมายให้ได้มากว่า 50%ของจำนวนประชากรในสิ้นเดือนนี้ และก่อนเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ต้องได้แขนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขณะที่ยอดติดเชื้อโควิด-2019 วันนี้ลดลงจากผลตรวจ    PCR +115 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,153 ราย รวม 1,268 ราย มีผู้เฒ่าเสียชีวิตรวม 2 คน !

พื้นที่โฆษณา

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผ่านระบบ ZOOM ไปยังผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดเชื้อ32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ในที่ประชุมนาย แพทย์วิญญู จันทร์เนตร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 6พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ  PCR +115 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,153 ราย รวม 1,268 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 2 ราย แยกเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน 28 ราย และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน  1,240 ราย  

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  145,117 ราย รักษาอยู่ 26,942 ราย รักษาหายสะสม 117,961 ราย เสียชีวิตสะสม 214 ราย โดยวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 2ราย เป็นรายที่ 213 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย  อายุ 55 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โคกกรวด  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ปฏิเสธโรคประจำตัว ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอ มีเสมหะ ถ่ายเหลว หายใจเหนื่อยหอบเข้ารักษาที่ รพ.เทพรัตน์ฯ มีภาวะปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา  รายที่ 214 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง  อายุ 85 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ลำมูล  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา ปฏิเสธโรคประจำตัว มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอเป็นไข้สูงมีพื้นที่โฆษณาอาการซึม เข้ารักษาที่ รพ.โนนสูง มีภาวะปอดอักเสบ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้  อ.เมือง ยังมีสถิติการติเชื้อโควิดสูงสุด  211 ราย ถัดไปเป็น อ.พิมาย 115 ราย รองลงไปตามลำดับ อ.ด่านขุนทด 86 ราย, อ.ห้วยแถลง 77 ราย, อ.โชคชัย 68 ราย, อ.สีคิ้ว 67 ราย, อ.บัวใหญ่ 61 ราย, อ.คง 61 ราย, อ.ปากช่อง 53 ราย, อ.ครบุรี 46 ราย, อ.ชุมพวง 43 ราย, อ.บัวลาย 40 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 39 ราย, อ.ขามทะเลสอ 35 ราย, อ.เสิงสาง 31 ราย, อ.หนองบุญมาก 31 ราย, อ.ขามสะแกแสง 30 ราย, อ.สูงเนิน 27 ราย, อ.จักราช 26 ราย, อ.พระทองคำ 26 ราย, อ.แก้งสนามนาง 21 ราย, อ.วังน้ำเขียว 18 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 15 ราย, อ.สีดา 14 ราย, อ.เมืองยาง 13 ราย, อ.โนนแดง 8 ราย, อ.ประทาย 3 ราย, อ.โนนไทย 3 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา