พื้นที่โฆษณา
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สถานการณ์โควิด-19 เมือง”ย่าโม”โคราชแผ่วลงเรื่อยๆ  ล่าสุดเชื้อระบาด ในชุมชนมีผู้เสียชีวิตรวม 5 คน  โดยมีผู้ติดเชื้อจากผลตรวจ  PCR +234 ราย และผลตรวจ ATK +1,911 ราย รวม 2,145 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 186 ราย  อำเภอเมืองครองแชมป์การติดเชื้อมาเป็นอันดับ 1 อีกครั้งด้วยจำนวน 296 ราย หนุ่มใหญ่วัย 44 เป็นโรคตับเรื้อรัง ฉีดวัคซีน 2 เข็มติดโควิค-19 เชื้อลงปอด เสียชีวิตพร้อมผู้เฒ่าที่ฉีดวัคซีนบ้างไม่ฉีดบ้างเป็นส่วนใหญ่ เสียชีวิตอีก 4 ราย  !

แพทย์หญิง อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่โฆษณา

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ ZOOM ไปยังผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดเชื้อ32อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ในที่ประชุม แพทย์หญิงอารีย์ ชัยเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  PCR +234 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,911 ราย รวม 2,145 รายมีผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน 35 ราย และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน 2,110 ราย

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  133,238 ราย รักษาอยู่ 34,374 ราย รักษาหายสะสม 98,678 ราย เสียชีวิตสะสม 186 ราย โดยวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน  5 ราย รายแรกเป็นรายที่ 182ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย อายุ 80 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือลมชัก ไขมันในเส้นเลือด และโรคไตเรื้อรัง ประวัติฉีดวัคซีน 2 เข็ม เป็นวัคซีนชิโนแวค และแอสตร้าเซเนก้า  ติดเชื้อโควิด-19  รักษาที่ รพ.มหาราช ฯ มีอาการหอบเหนื่อยมาก มีภาวะปอดอักเสพ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

พื้นที่โฆษณา

ผู้ป่วยเสียชีวิตราย 183  เป็นเพศชาย อายุ 72 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.เมืองปัก  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง , ไขมัน, หัวใจ ประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการไข้ หายในเหนื่อยหอบ เข้ารักษาที่ รพ.ปักธงชัย ต่อมามีภาวะปอดอักเสบส่งตัวเข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ ใส่เครื่องช่วยหายใจ อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่184  เป็นเพศชาย อายุ 44 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หนองไม้ไผ่  อ.หนองบุญมาก  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวเป็นโรคตับ มีประวัติฉีดวัคซีน ชิโนแวค และแอสตร้า  ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการหายใจหอบเหนื่อย มีเสมหะ แน่นท้อง หายใจไม่อิ่ม เข้ารักษาตัวที่ รพ.หนองบุญมาก  ต่อมามีภาวะปอดอักเสบ  ญาติตัวส่งเข้ารักษาตัวที่ รพ.มหาราชฯ ใส่เครื่องช่วยหายใจ  อาการไม่ดีขึ้น  เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ผู้ป่วยเสียชีวิตราย 185  เป็นเพศหญิง อายุ 93 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่  อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา มีประวัติมีประวัติฉีดวัคซีน 2 เข็ม เป็นแอสตร้าเซเนก้า และ แอสตร้าเซเนก้า ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยมีอาการวูบเป็นลมตกเก้าอี้ขณะนั่งอาบน้ำ ต่อมามีอาการซึมลง  และไม่รู้สึกตัว  ญาตินำตัวส่ง รพ.มหาราชฯ มีภาวะปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ อาการไม่ดีขึ้นเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ป่วยเสียชีวิตราย 186  เป็นเพศหญิง  อายุ 51 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.แก้งสนามนาง  อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้ มีประวัติฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม  ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการ ไอ เป็นไข้ เหนื่อยหอบ อ่อนเพลีย หายใจแน่นหน้าอก มีภาวะปอดอักเสบ  เข้ารักษาที่ รพ.แก้งสนามนาง  อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตในเวลาต่อมา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้ อ.เมือง มีผู้ติดเชื้อสูงสุดจำนวน  296 ราย รองลงมาเป็น อ.โนนสูง 225 รายถัดไปเป็น อ.ห้วยแถลง 200 ราย, อ.สีคิ้ว 95 ราย, อ.บัวใหญ่ 91 ราย, อ.ปากช่อง 89 ราย, อ.ประทาย 87 ราย, อ.คง 81 ราย, อ.จักราช 78 ราย, อ.ด่านขุนทด 73 ราย, อ.ปักธงชัย 70 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 68 ราย, อ.โนนไทย 63 ราย, อ.เทพารักษ์ 60 ราย, อ.เสิงสาง 53 ราย, อ.แก้งานามนาง 52 ราย, อ.ชุมพวง 50 ราย, อ.ขามสะแกแสง 47 ราย, อ.ขามทะเลสอ 46 ราย, อ.ครบุรี 44 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 35 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 34 ราย,  อ.พระทองคำ 34 ราย, อ.บัวลาย 34 ราย, อ.สีดา 30 ราย, อ.สูงเนิน 29 ราย, อ.หนองบุญมาก 28 ราย, อ.วังน้ำเขียว 26 ราย, อ.โชคชัย 24 ราย, อ.พิมาย 3 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา