พื้นที่โฆษณา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา(แฟ้มภาพ)

คณะกรรมการโรคติดต่อ-และคณะอนุกรรมการศูนย์ติดตามสถานการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อโควิด-19จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานถึงการระบาดของโควิด-19 จ.นครราชสีมา วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2565 ว่าพบการระบาดติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่   PCR +438 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +2,655 ราย รวม 3,093 ราย  จำแนกอาการผู้ป่วยเป็นระดับสีเหลือง  89 ราย เป็นผู้ป่วยมีอาการสีเขียว 3,004ราย จากรายงานนี้ทำให้ จ.นครราชสีมามีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 112,354 ราย  รักษาอยู่ 30,890 ราย รักษาหายสะสม 81,324 ราย เสียชีวิตสะสม 140 ราย

พื้นที่โฆษณา

โดยในวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตสูงสุด 6 ราย เป็นรายที่ 135 ของจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 75 ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน มีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสูงเนิน และส่งต่อ รพ.เทพรัตน์ฯ และเสียชีวิดในเวลาต่อมา รายที่ 136 ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นเพศชาย อายุ 46 ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ จำนวน 2 เข็ม มีอาการเป็นไข้ ถ่ายเหลว อ่อนเพลีย เข้ารักษาที่ รพ.ชุมพวง และส่งต่อ รพ.มหาราชฯ และเสียชีวิดในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

ส่วนรายที่ 137 ของจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นเพศชาย อายุ 44 ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน มีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย หอบเหนื่อย ปอดอักเสบ เข้ารักษาที่ รพ.มหาราช แต่อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิดในเวลาต่อมา รายที่ 138 ผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 89 ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หนองจะบก  อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน มีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย หอบเหนื่อย ก่อนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราช อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิดในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 139 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศหญิง อายุ 76 ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน มีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย เข้ารักษาที่โรงพยาบาลประทาย และส่งต่อ รพ.มหาราชฯ และเสียชีวิดในเวลาต่อมา ผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายเป็นรายที่ 140 เป็นเพศหญิง อายุ 68ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน มีอาการเป็นไข้ หายใจไม่อิ่มอ่อนเพลีย เบื้องต้นรักษาตัวที่บ้าน อาการไม่ดีขึ้น  ส่งเข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ และเสียชีวิดในเวลาต่อมา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKมีผลเป็นบวกพบว่า อ.บัวใหญ่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดจำนวน 287 รายรองลงมาเป็น อ.เมือง 227 ถัดไปเป็น  อ.สีคิ้ว 211 ราย, อ.โนนสูง 196 ราย,  อ.ด่านขุนทด 173 ราย, อ.ปากช่อง 157 ราย, อ.ปักธงชัย 130 ราย, อ.โนนไทย 130 ราย, อ.เทพารักษ์ 123 ราย, อ.คง 117 ราย, อ.ประทาย 114 ราย, อ.ห้วยแถลง 110 ราย, อ.พระทองคำ 101 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 100 ราย, อ.เสิงสาง 87 ราย, อ.ขามสะแกแสง 86 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 82 ราย, อ.สู่งเนิน 81 ราย, อ.หนองบุญมาก 75 ราย, อ.บัวลาย 75 ราย, อ.ชุมพวง 74 ราย, อ.เมืองยาง 72 ราย, อ.สีดา 61 ราย, อ.ขามทะเลสอ 53 ราย, อ.ครบุรี 47 ราย, อ.โชคชัย 46 ราย, อ.วังน้ำเขียว 33 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 28 ราย, อ.โนนแดง 15 ราย, อ.พิมาย 2 ราย

.สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา