พื้นที่โฆษณา
นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา(แฟ้มภาพ)
นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (แฟ้มภาพ)

คณะกรรมการโรคติดต่อ-และคณะอนุกรรมการศูนย์ติดตามสถานการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อโควิด-19จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานถึงการระบาดของโควิด-19 จ.นครราชสีมา วันที่  18 เมษายน พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่ PCR +238 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,499 ราย รวม 1,737 ราย มีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต 5 ราย เป็นรายที่  120 ของจังหวัดนครราชสีมา ผู้ติดเชื้อเพศชาย อายุ 47 ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน มีอาการหอบ เหนื่อย นำส่ง รพ.ครบุรี อาการไม่ดีขึ้นจึงส่ง รพ.มหาราช และเสียชีวิตในเวลาต่อมา รายที่  121  ผู้ติดเชื้อเป็นเพศชาย อายุ 75 ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน มีอาการหอบ เหนื่อย เข้ารักษาที่  รพ.มหาราช และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

ผู้ป่วยรายที่  122 เป็นเพศหญิง อายุ 90 ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน มีอาการหอบ เหนื่อย ปอดอักเสบ เข้ารักษาที่  รพ.มหาราช อาการทรุดลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนรายที่  123  ผู้ติดเชื้อเป็นเพศชาย อายุ 76 ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ตาจั่น  อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน มีอาการหอบ เหนื่อย เข้ารักษาที่  รพ.คง อาการไม่ดีขึ้น  และเสียชีวิตในเวลาต่อมา สุดท้ายรายที่  124  ผู้ติดเชื้อเป็นเพศหญิง อายุ 76ปี มีถูมิลำเนาอยู่ที่ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน มีอาการหอบ เหนื่อย เข้ารักษาที่  รพ.คง อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 103,198 ราย รักษาอยู่ 30,712 ราย รักษาหายสะสม 72,362 ราย  เสียชีวิตสะสม 124 ราย รายงานได้แบ่งผู้ป่วยเป็นรายอำเภอจากผลตรวจ PCR และ ATKมีผลติดเชื้อที่ อ.เมือง 180 ราย, อ.สีคิ้ว 174 ราย, อ.ปักธงชัย 142 ราย, อ.จักราช 142 ราย, อ.ห้วยแถลง 140 ราย, อ.ประทาย 128 ราย, อ.ด่านขุนทด 112 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 84 ราย, อ.ขามสะแกแสง 83 ราย, อ.ปากช่อง 82 ราย, อ.บัวลาย 81 ราย, อ.สูงเนิน 58 ราย, อ.ชุมพวง 53 ราย, อ.คง 46 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 41 ราย, อ.วังน้ำเขียว 37 ราย, อ.โชคชัย 36 ราย,  อ.แก้งสนามนาง 33 รายอ.สีดา 32 ราย,  อ.ขามทะเลสอ 31 ราย, อ.โนนแดง 11 ราย, อ.เมืองยาง 7 ราย, อ.พิมาย 2 ราย, อ.โนนไทย 2 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา