พื้นที่โฆษณา

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติภารกิจ ณ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ดังนี้  🔹 เวลา 09.30 น. ประธานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์ (ย่าโม) ต.ตลาดไทร พร้อมมอบของที่ระลึก ผ้าขนหนู หน้ากากอนามัย N95 ให้กับนางรำและประชาชนที่มาร่วมในพิธี จำนวน 350 คน

พื้นที่โฆษณา

🔹เวลา 10.00 น. ร่วมทอดผ้าป่าและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดทุ่งมนหนองกวาง ต.หนองค่าย 🔹เวลา 10.30 น. เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมมอบของที่ระลึก เสื้อและปฏิทิน จำนวน 1,000 คน ดังนี้  • วัดหนองช้างตาย ต.โนนเพ็ด จำนวน 300 คน • อบต.โนนเพ็ด ต.โนนเพ็ด จำนวน 400 คน • โรงเรียนหนองบัวนาค ต.โนนเพ็ด จำนวน 300 คน ♥️ด้วยรักและห่วงใยจากใจครอบครัวรัตนเศรษฐ♥️

พื้นที่โฆษณา

ทีมข่าว MC. news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา