พื้นที่โฆษณา
นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.โคราช (แฟ้มภาพ)
นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (แฟ้มภาพ)

คณะกรรมการโรคติดต่อ-และคณะอนุกรรมการศูนย์ติดตามสถานการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อโควิด-19จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานถึงการระบาดของโควิด-19 จ.นครราชสีมา วันที่  17 เมษายน  พ.ศ. 2565 พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่จากผลตรวจ   PCR +296 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +2,074 ราย รวม 2,370 ราย เป็นผู้ป่วยอาการสีเหลือง 43 ราย และผู้ป่วยอาการสีเขียว 2,327 ราย

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ ทำให้ จ.นครราชสีมา ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 101,461 ราย ยังคงรักษาอยู่ 30,639 ราย รักษาหายสะสม 70,703 ราย เสียชีวิตสะสม 119 ราย วันนี้มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิต 2 ราย เป็นรายที่ 118 เป็นเพศชาย อายุ 77 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีประวัติฉีดวัคซีน 2 เข็ม  เป็น ชิโนแวค และแอสตร้าเซเนก้า มีอาการเป็นไข้ไอ ภาวะปอดอักเสบ ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา สุดท้ายเป็นรายที่ 119 เป็นเพศชาย อายุ 73 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.คูขาด  อ.คง จ.นครราชสีมา มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีการชัก เกร็ง ภาวะปอดอักเสบ เข้ารักษาที่ รพ.คง อาการไม่มีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอจากผลตรวจ PCR และ ATKเป็นผลบวกติดเชื้อพบว่าที่ อ.เมือง มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดจำนวน  262 ราย iรองลงไปเป็น อ.โนนไทย จำนวน  251 ราย ถัดไปเป็น อ.พิมาย 231 ราย, อ.ประทาย 217 ราย, อ.บัวใหญ่ 183 ราย, อ.ปากช่อง 147 ราย, อ.ปักธงชัย 146 ราย, อ.สีคิ้ว 145 ราย, อ.ห้วยแถลง 125 ราย, อ.ขามสะแกแสง 73 ราย, อ.คง 72 ราย, อ.แก้งสนามนาง 65 ราย, อ.เมืองยาง 65 ราย, อ.วังน้ำเขียว 51 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 46 ราย, อ.โชคชัย 44 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 44 ราย, อ.ชุมพวง 41 ราย, อ.บัวลาย 39 ราย, อ.สูงเนิน 38 ราย, อ.ขามทะเลสอ 36 ราย, อ.สีดา 28 ราย, อ.โนนแดง 20 ราย,อ.พระทองคำ 1 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา