พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อ-และคณะอนุกรรมการศูนย์ติดตามสถานการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อโควิด-19จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานถึงการระบาดของโควิด-19 จ.นครราชสีมา วันที่  8 เมษายน  พ.ศ. 2565 พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  PCR +463 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,762 ราย รวม +2,225 ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 78,269 ราย รักษาอยู่ 29,110 ราย รักษาหายสะสม 49,078 ราย เสียชีวิตสะสม 85 ราย

พื้นที่โฆษณา

โดยในวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย คือรายที่ 82 ของ จ.นครราชสีมา เพศชาย อายุ 78 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ชีวาน อ.พิมาย เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา, รายที่ 83 เพศชาย อายุ 78 ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองเสียชีวิต วันที่ 6 เม.ย. 65 รพ.มหาราช จ.นครราชสีมา, รายที่ 84 เป็นเพศ หญิง อายุ 84 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ เสียชีวิต ที่ รพ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา, รายที่ 85 เพศหญิง อายุ 88 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ เสียชีวิต ที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยตามรายอำเภอจากผลตรวจ PCR และ ATK พบว่า อ.สีคิ้ว มีผู้ป่วยสูงสุดจำนวน  277 ราย ถัดไปเป็น อ.เมือง 252 รายม อ.พิมาย 171 ราย, อ.บัวใหญ่ 163 ราย, อ.ปากช่อง 128 ราย, อ.ประทาย 121 ราย, อ.ปักธงชัย 116 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 101 ราย, อ.สูงเนิน 82 ราย, อ.ด่านขุนทด 78 ราย, อ.เสิงสาง 70 ราย, อ.ห้วยแถลง 67 ราย, อ.หนองบุญมาก 64 ราย, อ.บัวลาย 54 ราย, อ.โนนสูง 53 ราย, อ.คง 52 ราย, อ.แก้งสนามนาง 48 ราย, อ.โชคชัย 45 ราย, อ.เทพารักษ์ 39 ราย, อ.ขามสะแกแสง 33 ราย, อ.พระทองคำ 32 ราย, อ.ครบุรี 31 ราย, อ.วังน้ำเขียว 31 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 30 ราย, อ.สีดา 28 ราย, อ.เมืองงาม 21 ราย, อ.จักราช 15 ราย, อ.โนนแดง 13 ราย, อ.ชุมพวง 10 ราย

พื้นที่โฆษณา

.สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา