พื้นที่โฆษณา
แฟ้มภาพ

ตกอกตกใจผวากันทั้งเมืองโคราช เมื่อเชื้อโควิด-19 สายพันธ์  “โอมิครอน” มียอดการระบาดเฉียด 2,000 ราย  โดยตรวจพบการติดเชื้อ ในชุมชนรายใหม่  จากผล PCR+ 568 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,405 ราย รวม รวมเป็น 1,973 ราย อำเภอที่มีการการติดเชื้อสูงสุดคืออำเภอปากช่อง รายงานมีผู้ป่วยวันนี้ที่มีอาการสีเหลืองจำนวน  127 ราย เป็นผู้ป่วยสีเขียว 1,846 ราย  รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ 1,937 ราย  รักษาอยู่ใน รพ.สนาม 207 ราย รักษาตัวอยู่ในชุมชนแบบ (CI) จำนวน 1,648 ราย รักษาอยู่ที่บ้าน(HI)จำนวน7,902ราย และรักษาตัวแบบ (OP-SI)จำนวน  3,309 ราย จากกรณีดังกล่าวชาวโคราชหวาดผวา จากกรณีมีผู้ป่วยที่รักษาตัวในระบบ CI,HIและOP-SI ที่มีผู้ป่วยรวมกันกว่า 1 หมื่นราย จะนำเชื้อไประบาด จนทำให้มีการติดเชื้อมากขึ้นเกินกว่าจะควบคุมได้!!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  จากผล PCR+ 568 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,405 ราย รวม +1,973 ราย แยกเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากนอกเขตจังหวัด 22 ราย  เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงประเทศฮอลแลนด์ 1 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานครฯ 12 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดมหาสารคาม 2 ราย มาจากจังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชลบุรี  นนทบุรี ปัตตานี ศรีษะเกษ และสมุทรปราการ จังหวัดละ 1 ราย และติดเชื้อภายในพื้นที่เขตจังหวัด 1,951 ราย

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 37,770 ราย  ยังคงรักษาอยู่ 15,003 ราย  รักษาหายสะสม 22,640 ราย  เสียชีวิตสะสม 57 ราย วันนี้ไม่มีรายงานการเสียชีวิต โดยรายงานได้แบ่งตามรายอำเภอจากผลการตรวจเชื้อแบบ PCR พบว่า อ.ปากช่อง มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 99 รายถัดไปเป็น อ.คง 82 ราย รองไปเป็น อ.สูงเนิน 50 ราย, อ.ห้วยแถลง 39 ราย, อ.จักราข 39 ราย, อ.เมือง 38 ราย, อ.บัวใหญ่ 35 ราย, อ.ประทาย 32 ราย, อ.ครบุรี 32 ราย, อ.หนองบุญมาก 29 ราย, อ.โนนสูง 22 ราย, อ.สีคิ้ว 16 ราย, อ.แก้งสนามนาง 14 ราย, อ.เสิงสาง 12 ราย, อ.โนนแดง 6 ราย, อ.พิมาย 6 ราย , อ.เมืองยาง 4 ราย, อ.สีดา 4 ราย, อ.โชคชัย 3 ราย, อ.ปักธงชัย 3 ราย และ อ.บัวลาย 3 ราย

พื้นที่โฆษณา

นอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยจากผลตรวจจากชุดตรวจ ATK  ก็ยังคงพบว่า อ.ปากช่อง มีผู้ติดเชื้อหนักขึ้น  257 ราย ถัดไปเป็น อ.เมือง มียอดติดเชื้อ 216 ราย รองลงไปเป็น อ.สีคิ้ว 168 ราย, อ.ปักธงชัย 113 ราย, อ.พิมาย 100 ราย, อ.เสิงสาง 98 ราย, อ.ขามทะเลสอ 58 ราย, อ.ห้วยแถลง 55 ราย, อ.วังน้ำเขียว 51 ราย , อ.ด่านขุนทด 50 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 41 ราย, อ.ประทาย 37 ราย, อ.จักราช 32 ราย, อ.ชุมพวง 30 ราย , อ.ขามสะแกแสง 27 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 20 ราย, อ.บัวใหญ่ 19 ราย, อ.แก้งสนามนาง 13 ราย, อ.สูงเนิน 6 ราย, อ.บัวลาย 5 ราย  , อ.โนนแดง 5 ราย, อ.คง 2 ราย , อ.โนนสูง 1 ราย และ อ.สีดา 1 ราย

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าฝ่ายสอบสวนโรค ได้รายงานว่า ถึงการติดเชื้อแบบกลุ่มคน ตั้งแต่ 10รายขึ้นไปหรือที่เรียกว่า “คลัสเตอร์”โดยมีจำนวน 14 คลัสเตอร์ ที่มีการแพร่เชื้อติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง โดยคลัสเตอร์ ที่ 1 1เป็นสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา พบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ 96ราย  คลัสเตอร์ที่ 2 เป็นของพนักงานบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง มีผู้ติดเชื้อสะสม 126 ราย คลัสเตอร์ ที่ 3 เกิดขึ้นที่หมู่ 10 บ้านหนองเม็กน้อย ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง เป็นคลัสเตอร์ใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 24 ราย, .คลัสเตอร์ที่ 4  เกิดที่ ต.ไพล อ.ลำทะเมนชัย เป็นคลัสเตอร์ใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 21 ราย

คลัสเตอร์ที่ 5  เกิดที่บ้านปอแดง หมู่ 4 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย เป็นคลัสเตอร์ใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 36 ราย, .คลัสเตอร์ ที่ 6  เป็นงานศพ หมู่ 8 ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย เป็นคลัสเตอร์ใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 25 ราย  คลัสเตอร์ ที่ 7 เป็นงานศพ หมู่ 12 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย เป็นคลัสเตอร์ใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 17 ราย  คลัสเตอร์ ที่ 8 เกิดที่ ต.นางรำ อ.ประทาย เป็นคลัสเตอร์ใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 15 ราย

คลัสเตอร์ ที่ 9 เป็นโรงเรียนคมเพ็ด ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย เป็นคลัสเตอร์ใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 14 ราย  คลัสเตอร์ที่ 10  เป็นการจัดงานบุญฉลองอัฐิ ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ 118 ราย.คลัสเตอร์ ที่ 11 เกิดขึ้นกับพนักงานโรงงานปริ้นเตอร์ Canon อ.สูงเนิน ล่าสุดพบเพิ่ม 14 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ 122 ราย

คลัสเตอร์ที่ 12.เป็นกรณีการติดเชื้อของพนักงาน บริษัท โตคูมิ อิเล็คทรอนิคไทย จำกัด อ.สีคิ้ว มีการติดเชื้อจากหลายสาเหตุ  ล่าสุดติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อสะสม 100 ราย, คลัสเตอร์ ที่ 13 เกิดในหมู่ 12 บ้านหนองแวง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว ล่าสุดพบเพิ่ม 16 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ 50 ราย, คลัสเตอร์ ที่ 10 เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมบัวลาย ต.บัวลาย อ.บัวลาย ล่าสุดพบเพิ่ม 9 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ 19 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา