พื้นที่โฆษณา

ยอดติดเชื้อโควิดเมืองโคราช วันนี้นิวไฮ  1,483 ราย จากการติดเชื้อในชุมชนรายใหม่  ที่มีผล PCR+ 369 ราย และยังพบจากผลตรวจ ATK ที่มีจำนวนสูงสุด  +1,114 ราย  การติดเชื้อที่อำเภอเมืองมียอดนำโด่งแบบครองแชมป์ตลอดกาล โดยตรวจหาเชื้อทั้ง 2 ระบบ PCR – ATK พบติดเชื้อเหยียบ 277 ราย ผู้ป่วยวันนี้เป็นผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองจำนวน 80 ราย เป็นผู้ป่วยสีเขียว 1,403 ราย “วิเชียร”ผวจ.โคราชผวา ยอดติเชื้อพุ่ง เหตุชาวบ้านฉีดวัคซีนไม่ถึง 50 % เร่งนายอำเภอประสาธารสุขอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-อสม.นำชาวบ้านมาฉีดวัคซีนด่วน ส่วนสถานสงเคราะห์บ้านเมตตา แม่ครัวเกิดติดเชื้อยกทีม ไม่มีคนปรุงอาหาร ลูกบ้านที่ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงนับร้อย อดอาหาร เร่งขอบริจาคด่วน!!!

พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  จากผลตรวจ  PCR+ 369 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,114 ราย รวม +1,483 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อนอกเขตจังหวัดจำนวน 14 ราย โดยเป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 4 ราย  มาจากพื้นที่เสี่ยง บุรีรัมย์ 2 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยง มหาสารคาม 1 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงอุบลราชธานี1 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากจังหวัดระยอง 3 ราย จังหวัดกาญจนบุรี  1 ราย และจากกรุงเทพมหานครฯ 2 ราย ที่กลับมารักษาตัวในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นผู้ป่วยจากการติดเชื้อในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,469 ราย

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม34,066 ราย  ยังคงรักษาอยู่ 11,498 ราย  รักษาหายสะสม 22,514 ราย  เสียชีวิตสะสม 54 ราย โดยวันนี้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต นอกจากนั้นยังมีรายงานการติดเชื้อที่แบ่งตามรายอำเภอจากผลการตรวจ PCR ปรากฏว่า อ.เมือง มีผู้ติดเชื้อสูงสุดจำนวน  79 รายถัดไปเป็น อ.ปากช่อง 68 ราย รองลงไปเป็น อ.สูงเนิน 36 ราย, อ.บัวใหญ่ 35 ราย, อ.สีคิ้ว 20 ราย, อ.คง 20 ราย, อ.แก้งสนามนาง 20 ราย  , อ.โนนสูง 17 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 16 ราย, อ.ประทาย 14 ราย, อ.จักราช 11 ราย, อ.โนนแดง 10 ราย, อ.พิมาย 7 ราย, อ.โชคชัย 7 ราย, อ.สีดา 3 ราย, อ.ห้วยแถลง 3 ราย, อ.เสิงสาง 2 ราย และ อ.บัวลาย 1 ราย

พื้นที่โฆษณา

ส่วนผลการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK  ก็พบว่า อ.เมือง ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดอีก 198 ราย รองลงไปเป็น อ.สีคิ้ว 126 ราย ถัดไปเป็น อ.ห้วยแถลง 103 ราย, อ.ปากช่อง 83 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 80 ราย, อ.ปักธงชัย 65 ราย, อ.ขามทะเลสอ 61 ราย , อ.พิมาย 60 ราย, อ.ประทาย 58 ราย , อ.เสิงสาง 57 ราย, อ.วังน้ำเขียว 48 ราย, อ.บัวใหญ่ 40 ราย, อ.ด่านขุนทด 30 ราย, อ.ขามสะแกแสง 23 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 20 ราย, อ.ชุมพวง 18 ราย, อ.บัวลาย 15 ราย, อ.โชคชัย 14 ราย, อ.สีดา 7 ราย, อ.สูงเนิน 6 ราย  และ อ.โนนแดง 2 ราย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราชประธานในที่ประชุมได้ซักถามไปยังอำเภอต่างๆที่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นประกอบไปด้วย อ.เมือง-ปากช่อง-สีคิ้ว-ห้วยแถลง และเฉลิมพระเกียรติ ที่มีตัวเลขการติดเชื้อสูงขึ้นนับร้อยราย เป็นสาเหตุมาจากอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้มีการติดเชื้อมากขึ้น โดยสาธารสุขในอำเภอต่างๆรายงานตรงกันว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกาติดเชื้อจากกลุ่มเสี่ยง  จากคลัสเตอร์ต่างๆที่มีการตรวจ ATK ในรอบที่ 2 และรอบที่  3  มีบางแห่งมีการระบาดไปยังคนในครอบครัว โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมโรคก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้  ทำให้ไม่มีการระบาดเป็นแบบคลัสเตอร์เพิ่มขึ้น

นายวิชาญ คิดเห็น รอง ผอ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าปัญหาของการติดเชื้อในต่างอำเภอที่เกิดส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งจากการตรวจสอบ จากรายงานพบว่ามีปริมาณที่น้อยมาก บางอำเภอมีตัวเลขผู้ฉีดเข็มแรกไม่ถึง 50%  เช่นอำเภอชุมพวง,ลำทะเมนชันชัย,เมืองยาง รวมทั้งอำเภอใหญ่ๆปากช่อง  โดยนายวิเชียร ผวจ.โคราช ได้สั่งการในทันที โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอที่มียอดฉีดวัคซีนต่ำ ให้ประสานกับสาธารณสุขอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน- อสม.ให้นำประชาชนที่ไม่ได้รับวัคซีนไปฉีดวัคซีนโดยด่วนที่สุด

เจ้าหน้าฝ่ายสอบสวนโรครายงานด่วนแจ้งที่ประชุมว่า ขณะนี้เกิดการติดเชื้อในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา มีจำนวนรวม 90 คน มีเหตุเนื่องมาจากโรงครัวที่ประกอบอาหารให้เจ้าหน้าที่และลูกบ้าน  ได้รับวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารมาจากตลาดสุรนารี ปรากฏว่ากลุ่มแม่ครัวติดเชื้อกันทั้งหมด รวมทั้งลูกบ้านด้วย ขณะนี้มีกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยที่ถูกกักตัวจำนวนหลายร้อยคน ที่ยังไม่ได้รับทานอาหารเช้า จึงแจ้งให้ที่ประชุททราบเพื่อจะได้แก้ปัญหาเบื้องต้น ในขณะนี้บริเวณหน้าสถานสงเคราะห์บ้านเมตตากำลังเป็นรับบริจาคอยู่ ซึ่งนายวิเชียร  ผวจ.โคราช ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ดำเนินการโดยรีบด่วนแล้ว  

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา