วันที่ 23 ก.ย. 62 นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2562 ซึ่งได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเสียหายพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 140,000 ไร่ เป็นนาข้าวสูงถึง 120,000.-ไร่ ที่เหลือเป็นพืชไร่และพืชสวน ได้รับความเสียหาย 11 อำเภอ 73 ตำบล 556 หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเกือบ 20,000.-ครัวเรือน            

สำหรับการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของพื้นที่การเกษตร นายสว่าง กาลพัฒน์  เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำชับเกษตรอำเภอร่วมกับฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น ได้เร่งรัดตรวจสอบ และจัดทำประชาคมยืนยันความถูกต้องในระดับพื้นที่ ให้เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาภายในเดือนกันยายนนี้  หรือ ต้องเสร็จสิ้นภายใน 15 วันหลังจากน้ำลด 

ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยังได้สั่งการให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอและจังหวัด  เร่งดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้สามารถได้พิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบราชการให้ได้ภายในเดือนกันยายน หรือเดือนตุลาคมเป็นอย่างช้า คาดว่าต้องใช้งบประมาณ 130 ล้านบาท ในการเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ

ทีมข่าว MC.news ศรีษะเกษ