พื้นที่โฆษณา
แฟ้มภาพ

ยอดติดเชื้อโควิดเมืองโคราชยังรุนแรงต่อเนื่อง วันนี้พบ 1,314 ราย จากการติดเชื้อในชุมชนรายใหม่  ที่มีผล PCR+ 415 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +899 ราย  ยังไม่รวมยอดติดเชื้ออีก 9 ที่รายงานมาแล้ว แต่ระบบเกิดการขัดข้องตัวเลขไม่ปรากฏในรายงานเช่น  บัวใหญ่,ด่านขุนทด,ประทาย,คง, ขามสะแกแสง, ห้วยแถลง, บ้านเหลื่อม, พระทองคำ,สีดา และ เทพารักษ์ จึงทำให้มีตัวเลขเป็น 0 อันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของจำนวนตัวเลขการติดเชื้อ นอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเซ่นโควิด-19 อีก 2 รายเพิ่มยอดตาย 52  ราย  ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน นายวิเชียร ผวจ.โคราช ได้สั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกหลานนำผู้เฒ่าผู้แก่ออกมาฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเสียชีวิต !!!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 12 มี.ค. 65 ว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  จากผลตรวจ  PCR+ 415 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +899 ราย รวม +1,314 ราย  แยกเป็นการติดเชื้อนอกเขตจังหวัด 12 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จากต่างประเทศ  กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี,ปทุมธานี, ระยอง,สกลนคร,สงขลา,สมุทรปราการ, สระบุรี, สุราษฎร์ธานี, และเป็นผู้ป่วยมาจากจังหวัดนนทบุรี – สมุทรปราการ กลับมารักษาตัวที่โคราช โดยมีผู้ติดเชื้อในเขตจังหวัด 403 ราย

พื้นที่โฆษณา
แฟ้มภาพ

จากสถานการณ์นี้ทำให้จังหวัดนครราชสีมา ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 65 รวม 30,329 ราย รักษาอยู่ 10,260 ราย รักษาหายสะสม 20,017 ราย  เสียชีวิตสะสม 52 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย  คือรายที่ 51 ของ จ.นครราชสีมา เพศหญิง อายุ 71 ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.โบสถ์ อ.พิมาย ติดเชื้อโควิด-19 มีโรคประจำตัว เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราช  ส่วนรายที่ 52 ของ จ.นครราชสีมา เพศชาย อายุ 72 ปี ภูลำเนาอยู่ที่ ต.สายออ อ.โนนไทย ติดเชื้อโควิด-19 มีโรคประจำตัว เสียชีวิต 11 มี.ค. 65 รพ.มหาราช

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอจากผลตรวจ PCR+ พบว่าที่ อ.เมือง มีผู้ป่วยสูงสุด  76 ราย ถัดไปเป็น อ.ปากช่อง 77 ราย, อ.ครบุรี 53 ราย, อ.สูงเนิน 47 ราย, อ.จักราช 43 ราย, อ.แก้งสนามนาง 25 ราย, อ.สีคิ้ว 22 ราย, อ.หนองบุญมาก 20 ราย ,อ.ลำทะเมนชัย 16 ราย, อ.เสิงสาง 15 ราย, อ.โชคชัย 8 ราย, อ.บัวลาย 6 ราย , อ.ปักธงชัย 4 ราย,อ.เฉลิมพระเกียรติ 3 ราย และมีผลตรวจ ATK + ก็พบว่า อ.เมืองมียอดติดเชื้อสูงสุดจำนวน 187 ราย เท่ากับ อ.สีคิ้ว 187 ราย ถัดไปเป็น อ.โนนไทย 111 ราย , อ.พิมาย 88 ราย, อ.เสิงสาง 67 ราย, อ.วังน้ำเขียว 64 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 48 ราย, อ.ปักธงชัย 44 ราย, อ.ขามทะเลสอ 42 ราย, อ.ชุมพวง 20 ราย, อ.โนนแดง 17 ราย, อ.โชคชัย 12 ราย, และ อ.บัวลาย 12 ราย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตั้งข้อสังเกตถึงการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60ขึ้นไป บางรายเป็นผู้ที่เสียชีวิตที่อยู่ในกลุ่ม 608 คือมีโรคประจำตัวทั้ง 8 โรค ที่สำคัญก็คือผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนเลย คณะกรรมทการควบคุมโรคติดต่อจึงได้มอบนโยบาย ให้หน่วยบริการฉีดวัคซีน ได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้มาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19  ซึ่งก็มีทั้งการกระตุ้นการฉีดวัคซีนเข้ม 3 เพื่อเป็นกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกัน  และประสัมพันธ์เรียกร้องให้ชาวสบ้านในอำเภอต่างๆที่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบ้านให้นำมาฉีดวัคซีนเพื่อป้องการติดเชื้อจนเสียชีวิต

ล่าสุดมีรายงานจากคณะกรรม การโรคติดต่อแห่งชาติ  ได้มีมติเห็นชอบ ปรับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 ให้เป็นโรคประจำถิ่นโดยให้ เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 กรอบการดำเนินการได้แบ่งระยะของโควิดเป็นโรคประจำถิ่น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ห่วงตั้งแต่ 12 มี.ค.-ต้น เม.ย. จะเรียกว่า Combatting ต้องออกแรงกดตัวเลขไม่ให้ยอดการติดเชื้อสูงกว่านี้ เป็นระยะต่อสู้ เพื่อลดการระบาด ลดความรุนแรงลง ซึ่งจะมีมาตรการต่างๆ ออกไป การดำเนินการให้กักตัวลดลง  ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือน เม.ย.-พ.ค. เรียกว่า Plateau คือ การคงระดับผู้ติดเชื้อไม่ให้สูงขึ้น ให้เป็นระนาบจนลดลงเรื่อยๆ  ระยะที่ 3 ช่วงปลาย พ.ค.-30 มิ.ย. เรียกว่า Declining  จะเป็นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือ 1,000-2,000 คน  และสุดท้ายระยะ 4 เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป เรียกว่า Post pandemic คือ ออกจากโรคระบาด เข้าสู่โรคประจำถิ่น ซึ่งการรักษาผู้ป่วยก็จะเป็นระบบธรรมดาตามอาการ แบบผู้ป่วยนอก(

.

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา