พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยทีมสอบสวนโรคฯ ได้รายงานว่า สถานการณ์โควิด-19 จ.นครราชสีมา วันที่ 13 ม.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในพื้นที่ชุมชนจำนวน 168 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อในจังหวัด 145 รายติดเชื้อนอกจังหวัด 23 ราย ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดเชื้อสะสมรวม 35,531 ราย  ยังคงรักษาตัวอยู่ 1,395 ราย รักษาหายสะสม 33,847 ราย วันนี้ทีมแพทย์รักษาหาย 25 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 289 ราย

พื้นที่โฆษณา

โดยแบ่งตามรายอำเภอดังนี้ อ.เมือง 58 ราย,อ.ปากช่อง 39 ราย,อ.จักราช 12 ราย,อ.ครบุรี 10 ราย,อ.ด่านขุนทด 7 ราย,อ.พิมาย 6 ราย,อ.ปักธงชัย 6 ราย,อ.สีคิ้ว 5 ราย,อ.เทพารักษ์ 4 ราย,อ.ลำทะเมนชัย 4 ราย,อ.สีดา 3 ราย,อ.เสิงสาง 2 ราย,อ.สูงเนิน 2 ราย,อ.ห้วยแถลง 2 ราย,อ.บัวใหญ่ 2 ราย,อ.แก้งสนามนาง 2 ราย,อ.โนนสูง 2 ราย,อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย แปละ อ.ประทาย 1 ราย มีรายงานการของผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศ (เกาหลีใต้) 1 ราย (เยอรมัน) 1 ราย (สวีเดน) 1 ราย และเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 8 ราย พื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 9 ราย พื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 1 ราย พื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 2 ราย

พื้นที่โฆษณา

.สำหรับรายงานการติดเชื้อโควิด-19 มีการติดเป็นกลุ่มก้อนที่เรียกว่า”คัสเตอร์” ได้แก่ 1.คลัสเตอร์ตะวันแดง ต.ในเมือง อ.เมือง เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อรายใหม่ 22 ราย  2.คลัสเตอร์บ้านหนองพะยอม ม.6 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อรายใหม่ 16 ราย  3.คลัสเตอร์งานเลี้ยงสังสรรค์ ม.7 บ้านนาแค ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง เป็นคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อรายใหม่ 13 ราย  4. คลัสเตอร์ร้าน The Blacklist ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง เป็นคลัสเตอร์เดิม ล่าสุดติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมติดเชื้อในคลัสเตอร์ 24 ราย 5.คลัสเตอร์สังสรรค์งานปีใหม่ หมู่ 18 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย เป็นคลัสเตอร์เดิม ล่าสุดติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมติดเชื้อในคลัสเตอร์ 17 ราย

พื้นที่โฆษณา

นอกจากนั้นยังมีรายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ “งานเลี้ยงสังสรรค์หมู่ 7 บ้านนาแค ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง”  โดยรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ตืดเชื้อ เริ่มจากวันที่ 30 ธ.ค. 64 มีญาติ 3 คน เดินทางมาจาก ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยกลับมาบ้านที่ ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ช่วงเทศกาลปีใหม่  31 ธ.ค. 64 สังสรรค์ปีใหม่ในกลุ่มเครือญาติ ประมาณ 20 คน 3 ม.ค. 65 ญาติกลับไปที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  8 ม.ค. 65 ญาติจาก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรมาแจ้งว่าติดโควิด-19 ทั้ง 3 คน ที่มา อ.แก้งสนามนาง  จากนั้นคนที่บ้านนาแค ต.โนนสำราญ จึงซื้อ ATK มาตรวจ พบผลบวก 5 คน  โดย รพ.แก้งสนามนาง และได้ทำการค้นหาเชิงรุก พบว่าผู้ติดเชื้อเป็น กลุ่มเครือญาติ ยืนยันติดโควิด-19 จำนวน 8 ราย กระจายเชื้อต่อไปอีก 5 ราย รวมติดเชื้อในคลัสเตอร์แล้ว 13 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 199 ราย อยู่ภายใต้การดูแลของ ศปก.อ.แก้งสนามนาง

พื้นที่โฆษณา

.จากเหตุการณ์นี้ ทางอำเภอแก้งสนามนาง เสนอปิดขอพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาแค และหมู่ที่ 11 บ้านไทยสามัคคีธรรม ต.โนนสำราญ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ระหว่างวันที่ 12-25 มกราคม 2565 ในที่ประชุมฯ โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เห็นชอบให้ปิดหมู่บ้าน

เข้าไปดูพื้นที่เสี่ยงในโคราช,,,,,,,,,,,,,ตามนี้

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา