ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  รศ.ดร.จุรีภรณ์ เมฆินไกรลาศ   มอบทุนให้นักเรียน/บุคลากรครู/นักการภารโรง/สวัสดิการโรงเรียน โดยแยกเป็น  1.นักเรียนทุนละ 3,000 บาท 10 ทุน=30,000 บาท      2.นักเรียนทุนละ 1,500 บาท 31 ทุน = 46,500 บาท     3.ครู/นักการภารโรง คนละ 1,000 บาท 5 คน =5,000 บาท     4.เป็นเงินสวัสดิการโรงเรียน = 18,500 บาท    รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท   พร้อมทั้งแจกอาหารกลางวัน 130กล่อง น้ำเปล่า 20 โหล

ในการทำครั้งนี้โรงเรียนยังได้รับบริจาคข้าวสารจากนายชม ใจทน บริษัทสีคิ้วรวมรถ(มุมรถสวย)อีกเดือนละ 50 กิโลเป็นเวลา 6เดือน    ขนมนมเนยจาก พ.ต.ท.เดชากุล รณรงค์ สวป.สภ.สีคิ้ว  – ผอ.เชาวลิต เกิดกลางผอ.รร.สีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา    -ผู้ปกครองครู  รร.สันติพัฒนา   

ทั้งนี้ ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาให้กำลังใจ ครู/นักเรียน/บุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของ รร.อันได้แก่    1.นาย ดำเนิน เพียรค้า ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต4   2.นาย. เชาวลิต  เกิดกลางผอ.รร.สีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”   3.นาย อุทัย ผาสุขนิต ผอ.รร.บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210  4.พ.ต.ท.เดชากุล รณรงค์  สวป.สภ.สีคิ้ว 5.นางพาณี แก้วบุตรา  ข้าราชการครูบำนาญ   6.นาย  จุลดิส ใจทน  บริษัทสีคิ้วรวมรถ(มุมรถสวย)   7.นายสุธา ประภาพิมล รองผอ.รร.สีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”    8.นางสาวสุกัญญา เกตุจุดดา  รอง  ผอ.รร.ไทยวัฒนาประชารัฐ   9.นาย เด่นชัย เมิดจันทึก  ครู  รร.สีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”   และผู้ปกครองเด็ก ๆ  นักเรียน

ข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา