คหบดีเจ้าของกิจการค้ายางรถยนต์ นำญาติพี่น้องทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้บุตรสาวที่เป็นพยาบาล ที่เสียชีวิตไปแล้ว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และสามเณร รวม 126 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 252,000.-บาท โดยครอบครัว โลหณุต  เป็นครอบครัวที่มักจะมาปฏิบัติธรรมและเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดและโรงเรียนเสมอมา โดยจะให้แต่ละโรงเรียนในพื้นที่และวัดที่มีสามเณรที่กำลังศึกษาพระธรรม คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเข้ารับทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี  ในปีนี้ เด็กนักเรียนหญิง ชั้น ม.1 ออกมาร้องเพลงโคราชสรรเสริญคุณความดีของคุณพ่อเทียน-คุณแม่เพชรรัตน์ โลหณุต และครอบครัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่วัดราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา คุณพ่อเทียนชัย-คุณแม่เพชรรัตน์ โลหณุต  เจ้าของกิจกรเพชรสหการยาง คหบดีเมืองย่าโม พร้อมญาติพี่น้อง จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมถวายสังฆทาน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยม 14 โรงเรียน จำนวน 106 ทุน และทุนการศึกษาสามเณรจากสำนักสงฆ์โนนพัฒนา อ.จักราช 5 รูป สามเณรวัดพระธาตุโป่งดินสอจำนวน 15 รูป รวม 126 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 252,000.-บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่แพทย์หญิง สุพร โลหณุต บุตรสาวที่ล่วงลับไปแล้ว

ครอบครัว โลหณุต  เป็นครอบครัวที่มักจะมาปฏิบัติธรรมและเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดและโรงเรียนเสมอมา ปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำทุกปี โดยให้แต่ละโรงเรียนในพื้นที่และวัดที่มีสามเณรที่กำลังศึกษาพระธรรม คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนเข้ารับทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี  และในปีนี้ ได้มีนักเรียนหญิง ด.ญ.อาทิตยา ทีธรรม นักเรียนชั้น ม.1 ออกมาร้องเพลงโคราชสรรเสริญคุณความดีของคุณพ่อเทียน-คุณแม่เพชรรัตน์ โลหณุต และครอบครัว พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนี้สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ขออนุโมทนาผลบุญในครั้งนี้ด้วย.

กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ  – กษิรา พหลเวช ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา