พื้นที่โฆษณา

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 วันนี้มียอดเพิ่มขึ้นแตะเกือบร้อยราย ส่วนให้เป็นการติดเชื้อจากพื้นที่ในตำบลที่ห่างไกลที่ต้องระมัดระวังค้นหาการติดเชื้อมากที่สุดคือ 4 หมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมในเขตตำบลพลสงคราม ซึ่งขณะนี้มีการสั่งปิด 3 หมู่บ้านที่มีการระบาดอย่างรุนแร ง มีการแพร่เชื้อจากเด็กที่เล่นน้ำ ซึ่งเกิดจากน้ำท่วมน้ำหลาก..ที่อำเภอสูงเนินยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเป็นอันดับ 2 จำนวน 20 คนคาดว่าส่วนหนึ่งมาจากตลาดสดสูงเนิน ย้ำการติดเชื้อส่วนใหญ่ยังมาจากกลุ่มเสี่ยง สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ เตือนชาวบ้านในชนบทตามหมู่บ้านห่างไกล ต้องระมัดระวัง”การ์ดอย่าตก” !!วันนี้มียอดติดเชื้อโควิดที่โคราชสูงขึ้นอีกเป็น 99ราย รักษาหายป่วย179ราย มีผู้สียชีวิด 1ราย!! (คลิกอ่าน)

พื้นที่โฆษณา

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บนพื้นที่ 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา แถลงถึงการติดเชื้อโควิด-19  วันที่ 24 ตุลาคม   พศ. 2564 ตรวจพบผู้ติดเชื้อใหม่   99 ราย จำแยกเป็นติดเชื้อนอกจังหวัด 4 ราย เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นครปฐม) 1 ราย (ปทุมธานี) 1 ราย (ปราจีนบุรี) 1 ราย (อยุธยา) 1 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 95 ราย ทำให้จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมรวม 29,198 ราย วันนี้แพทย์รักษาหาย 179 ราย รวมรักษาหายสะสม 26,877 ราย  ยังรักษาอยู่ 2,102 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 219 ราย วันนี้เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 219 ของ จ.นครราชสีมา เพศหญิง อายุ 80 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตที่ รพ.มหาราช

พื้นที่โฆษณา

รายงานจากศูนย์ฯจังหวัดนครราชสีมาได้แบ่งตามรายอำเภอดังนี้ พบว่า อ.ปากช่องมียอดผู้เสียชีวิตสูงสุด 26 ราย ในพื้นที่ตำบลปากช่อง (1 ราย)• หมู่ 3 บ้านโป่งประทุน  1  ราย ตำบลหนองน้ำแดง (5 ราย)• หมู่ 4 บ้านวะกะเจียว 1 ราย• หมู่ 6 บ้านโป่งกระสัง 2 ราย• หมู่ 8 บ้านไทรทอง 2 ราย ตำบลกลางดง (2 ราย)• หมู่ 10 บ้านซับตะเคียน  1  ราย• หมู่ 11 บ้านกลางดง 1  ราย ตำบลขนงพระ (5 ราย) • หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้  1 ราย • หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง  2 ราย • หมู่ 11 บ้านโบนันซ่า  2  ราย ตำบลหนองสาหร่าย (7  ราย) • หมู่ 1 บ้านหนองสาหร่าย  1  ราย• หมู่ 4 บ้านหนองคู 5  ราย• หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 ราย ตำบลจันทึก (1 ราย)• หมู่ 6 บ้านหนองไข่น้ำ  1 ราย ตำบลวังไทร (3 ราย)• หมู่ 1 บ้านหินเพิง  3  ราย พบ 1 รายเป็นผู้ติดเชื้อที่มีภูมิลำเนาอยู่ อ.เมืองนครราชสีมา

พื้นที่โฆษณา

รองลงมาเป็นอำเภอสูงเนิน 20 ราย จากคลัสเตอร์การติดเชื้อส่วนหนึ่งจากตลาดสดสูงเนินฯ จากอำเภอโนนสูง 13 ราย ที่เป็นคลัสเตอร์จาก 4 หมู่บ้านในตำบลพลสงคราม ฯลฯ  และ อ.จักราช 9 ราย,อ.สีคิ้ว 9 ราย,อ.ประทาย 7 ราย,อ.พิมาย 4 ราย,อ.เมือง 3 ราย,อ.บัวใหญ่ 3 ราย,อ.คง 2 ราย,อ.เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย,อ.ขามทะเลสอ 1 ราย, และ อ.บ้านเหลื่อม 1 ราย ศูนย์ข้อมูล โควิด19 อ.ปากช่อง ณ. รพ.ปากช่องนานา เป็นข้อมูลอัพเดท เมื่อเวลา 10.00 น. 24 ต.ค. แจ้งว่ามีการพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติม 8 ราย  โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ที่ ตำบลหนองน้ำแดง (2 ราย)• หมู่ 4 บ้านวะกะเจียว 1 ราย• หมู่ 8 บ้านไทรทอง 1 ราย  ตำบลหนองสาหร่าย (5 ราย) ที่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองคู  5  ราย ตำบลหมูสี (1 ราย)• หมู่ 4 บ้านหมูสี  1 ราย

พื้นที่โฆษณา

พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา ได้มีคำสั่งปิดเส้นทางเข้าออกบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ต.มะค่า อ.โนนสูง โดยก่อนหน้านั้นได้สั่งปิดบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 และบ้านดอนแฝกพัฒนา ต.พลสงคราม อ.โนนสูง หมู่ 15 ต.พลสงคราม เป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาจัดส่งอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดรวมทั้งสร้างกำลังใจชาวบ้านจำนวน ทั้งสามหมู่ที่ถูกปิด และชาวบ้านต้องถูกกักตัว

สาเหตุการปิดหมู่บ้านมาจากการที่มีหญิงวัย 53 ปี อยู่ที่บ้านดอนแฝก หมู่ 8 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง เกิด ติดเชื้อโควิดและคลุกคลีอยู่กับหลานสาวและหลานชายวัย 12-14 ปี โดยมีเด็กทั้งสามติดเชื้อ แต่ยังไม่แสดงอาการ ในระหว่านั้นเกิดน้ำท่วม เด็กทั้ง 3 คนไปเล่นน้ำกับเด็กในหมู่บ้านคือ บ้านดอนแฝก หมู่8 และบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่15 ต.พลสงคราม ทำให้เชื้อกระจายไปติดรวม 34 ราย เป็นการแพร่ระบาดลักษณะเป็นกลุ่มก้อน การสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่า ผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังกว่า 89 ราย จึงจำเป็นต้องปิดหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่ที่มีการระบาดรุนแรง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. – วันที่ 2 พ.ย. 64

.คลิกเข้าไปดูผู้ป่วยรายอำเภอ/ตำบล เพื่อรับทราบพื้นที่เสี่ยงi

.MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา