พื้ที่โฆษณา

องค์การเภสัชกรรม แจ้งความคืบหน้าบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา แถลงการณ์ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ให้แก่ประเทศไทย 560,000 โดส เข้าไทยไม่เกิน 5 พ.ย. 64 กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนโควิดทั่วประเทศที่เป็นผู้ประสงค์ฉีด 3.7 ล้านคน ฉีดวัคซีนแล้ว 2 ล้านคน คิดเป็น 53.78% ขณะนี้คนไทยมีจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 22 ต.ค. 2564)รวม 69,923,540 โดส ใน 77 จังหวัด ขณะที่ประเทศมาเลเซียนำร่องเปิดเกาะลังกาวี เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ!!ส่วนยอดการติดเชื้อยังอยู่ที่หลักพันเป็นสัปดาห์ที่สองลดลงอยู่ที่ 9,351 ราย เสียชีวิต   56ราย หายป่วย 10,098 ราย!!

พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19 วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,351 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,666 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 540 รายผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 139 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,821,619 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 10,098 รายหายป่วยสะสม 1,703,301 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 101,000 รายเสียชีวิต 56 ราย

พื้นที่โฆษณา

ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกเมื่อวานวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มียอดผู้ติดเชื้อรวม 243,731,286 ราย มีอาการรุนแรง 76,235 ราย แพทย์รักษาหายแล้ว 220,855,128 ราย มีผู้เสียชีวิต 4,953,390 ราย จัด อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่  1. สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ  จำนวน 46,263,935 ราย  2. อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ  จำนวน 34,158,772 ราย   3. บราซิล มีผู้ติดเชื้อ  จำนวน 21,711,843 ราย  4. สหราชอาณาจักร มีผู้ติดเชื้อ  จำนวน 8,689,949 ราย   5. รัสเซีย มีผู้ติดเชื้อ  จำนวน 8,168,305 ราย   สำหรับประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อ  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,841,131 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำนักข่าวกรองแห่งชาติเผยถึงสถานการณ์โควิดในต่างประเทศว่า มาเลเซียนำร่องเปิดเกาะลังกาวี เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยดาโต๊ะ ซรี อิสมาอิล ซาบรี ยากบ นรม.มาเลเซีย แถลงว่า มาเลเซียจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาที่เกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ได้ตั้งแต่ 15 พ.ย.64 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นโครงการนำร่องระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ สธ. และ สมช.ของมาเลเซียประเมินความพร้อมของมาตรการต่าง ๆ ก่อนที่จะขยายไปเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นต่อไป สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายสูงและฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว ส่วนรายชื่อประเทศที่จะได้รับอนุญาตอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันของ ตม. สธ. และ กต.ของมาเลเซีย

พื้นที่โฆษณา

สำหรับประเทศไทยรายงานจากศูนย์ข้อมูลCOVID19 ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ MOPH-IC มี จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 22 ต.ค. 2564)รวม 69,923,540 โดส ใน 77 จังหวัด โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 22 ตุลาคม 2564 มียอดฉีดทั่วประเทศ 706,378 โดส  ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 350,243 ราย  ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 331,864 ราย ฉีดเข็มที่ 3 จำนวน 24,271 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 39,708,520 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 28,106,044 รายจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,108,976 ราย

มีรายงานจากกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า นักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนโควิดทั่วประเทศที่เป็นผู้ประสงค์ฉีด 3.7 ล้านคน ฉีดวัคซีนแล้ว 2 ล้านคน คิดเป็น 53.78%  ข้อมูล ณ 22 ต.ค. 64  โดยที่ ภาคใต้  ฉีดแล้ว 48.46%  ภาคเหนือ ฉีดแล้ว 51.32%  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉีดแล้ว 56.98%  ภาคตะวันออก ฉีดแล้ว 49.41%  ภาคตะวันตก ฉีดแล้ว 63.14%ภาคกลาง ฉีดแล้ว 53.78%

มีรายงานแจ้งว่า วัคซีน โมเดอร์นามาถึงไทยแน่นอน 560,000 โดส ไม่เกิน 5 พ.ย. 64 องค์การเภสัชกรรม แจ้งความคืบหน้าบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา แถลงการณ์ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ให้แก่ประเทศไทย 560,000 โดส เข้าไทยไม่เกิน 5 พ.ย. 64 โดยบริษัทจะส่งมอบวัคซีนทั้งสิ้น จำนวน 1.9 ล้านโดส ภายในปี 64 และบริษัทได้เตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทย

#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูล COVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ 

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน