พื้นที่โฆษณา

แม้ยอดติดเชื้อจะลดลง แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะคลัสเตอร์ใหม่มาเพิ่ม ต่อยอดติดเชื้อให้ขยับ แถมมีคลัสเตอร์เก่าติดเชื้อคอยเขย่าจะทำให้ยอดลดลงคงเป็นเรื่องยาก…วันนี้ “บ้านย่าสเต็กเฮ้าส์”นับเป็นร้านอาหารชั้นดี วันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย รวมติดเชื้อสะสม 70 ราย นับเป็นเรื่องร้ายของคนในสังคม…คลัสเตอร์ตลาดเช้าเทศบาลสูงเนิน เมื่อวันวานมีแม่ค้าติดเชื้ออีก 7 ราย รวมติดเชื้อแล้ว 50 …ส่วนคลัสเตอร์สุดเลวร้ายต้องยกให้ ต.พลสงคราม โนนสูง ที่เด็กๆใน 4 หมู่บ้านยังติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง พบวันนี้มีติดเชื้อ 3 ราย…วันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อ 96 ราย หายป่วย  186  รายเสียชีวิต4 ราย !!

พื้นที่โฆษณา

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รอง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บนพื้นที่ 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงการประชุมฯในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน  96 ราย ทำให้จังหวัดนครราชสีมาติดเชื้อสะสมรวม 28,841 ราย  โดยวันนี้ทีมแพทย์รักษาหาย 186 ราย  รวมรักษาหายสะสม 26,218 ราย ยังคงรักษาอยู่ 2,406 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 217 ราย  ในวันนี้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย .เป็นรายที่ 214 เพศหญิง อายุ 53 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.ในเมือง อ.เมือง ,รายที่ 215 เป็นชาย อายุ 77 ปี มีภูมิลำเนาอยู่  ต.หัวทะเล อ.เมือง ,รายที่ 216  เป็นหญิง อายุ 87 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง และสุดท้ายรายที่ 217 เป็น ชาย อายุ 92 ปี ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง ทุกรายมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 และเสียชีวิตที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา

พื้นที่โฆษณา

ในรายงานได้มีการจำแนกที่มาของคือ ผู้ป่วยติดเชื้อนอกเขตจังหวัดนครราชสีมาจำนวน  4 ราย -เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานคร  2 ราย  จ.สงขลา  2 ราย  และเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่ตรวจพบจากกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อใหม่ในจังหวัดฯจำนวน  92 รายโดยแบ่งตามรายอำเภอดังนี้  อ.สูงเนิน 22 รายเป็นการติดเชื้อจากลุ่มเวี่ยงคลัสเตอร์ตลาดเช้าเทศบาลสูงเนิน ฯลฯ รองลงมาเป็น อ.เมืองที่ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงงานศิริวิทย์โคกกรวดฯลฯ 20 ราย,ถัดไปเป็นที่ อ.ปากช่อง ที่มีการติดเชื้อในเขตเทศบาลเมืองฯและในตำบลต่างๆรวม 16 ราย,และ อ.โนนสูงมีการติดเชื้อจากคลัสเตอร์เด็กๆที่ตำบลพลสงครามและโรงฆ่าสัตว์ที่ ต.จันอัด  14 ราย ส่วนที่ อ.ปักธงชัยเป็นการติดเชื้อจากคลัสเตอร์ใหม่ที่ร้านตะขบบาร์  6 ราย,อ.ด่านขุนทด 5 ราย,อ.บัวใหญ่ 3 ราย,อ.ขามสะแกแสง 2 ราย,อ.โนนไทย 2 ราย,อ.พิมาย 2 ราย,อ.ประทาย 2 ราย,อ.เสิงสาง 1 ราย  และ อ.ขามทะเลสอ 1 ราย

พื้นที่โฆษณา

หน่วยสอบสวนโรคสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยรายละเอียดและความคืบหน้าของคลัสเตอร์จาก”บ้านย่าสเต็กสเฮ้า” ที่พ่นพิษติดเชื้อไม่หยุดหย่อน ต้นเหตุจะเกิดจากหรือพนักงานที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดสามัคคี แต่ปรากฏว่าครอบครัวที่อยู่ในชุมชนนี้ ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย ขณะนี้กระจายติดเชื้อครบรวม 16 ราย ที่บอกว่าเชื่อมโยง “บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์” ย่านวัดพระนารายณ์ เพราะ 4 ใน 16รายที่ติดเชื้อ ทำงานที่ร้าน “บ้านย่า สเต็กเฮ้าส์”  ต่อมาจึงได้ดำเนินการตรวจ ATK.ให้พนักงาน จำนวน 34 คน พบติดเชื้อ 26 ราย  และมีการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไรเดอร์ รับ-ส่งอาหาร พบติดเชื้อ 4 ราย กระจายไปครอบครัวอีก 2 ราย มีลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้าน ติดเชื้อ 12 ราย กระจายไปครอบครัว 1 ราย และวันนี้มีรายงานว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้แล้ว 70ราย

พื้นที่โฆษณา

.คลัสเตอร์ พนักงาน บ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด ต.โคกกรวด อ.เมือง มีพนักงาน 1,490 คน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีพนักงานติดเชื้อสะสม 71 ราย, ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่อีก 4 ราย มีการกระจายเชื้อไปยังครอบครัวติดเชื้ออีก 8 ราย มีรายงานเพิ่มเติมวันนี้ว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้เป็น 89 ราย อย่างไรก็ตามยังมีเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวน 11ราย  ส่วนคลัสเตอร์ ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเนิน อ.สูงเนิน พบผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยัน รวม 43 ราย จากาการค้นหาเชิงรุก 633 ราย เทศบาลสูงเนินได้สั่งปิดทำความสะอาด มีรายรายงานยอดผู้ติดเชื้อที่เป็นแม่ค้าในตลาดเพิ่มจากเดิมอีก 7 ราย รวมเป็นการติดเชื้อแล้ว 50โดยจะตรวจ ATK อีกครั้งในวันนี้ โดยในขณะนี้เทศบาลกำลังมีการ

ส่วนคลัสเตอร์ ตำบลพลสงคราม อ.โนนสูง ที่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายแรก หญิง อายุ 53 ปี หมู่ 8 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 64 ยังคงแผลงฤทธิ์พ่นพิษอย่างต่อเนื่อง จาการค้นหาเชิงรุกพบหลานสาว และหลานชายที่ติดเชื้อ 3 ราย ในช่วงเกิดน้ำท่วม เด็กๆ มีการไปเล่นน้ำ เลยมีการกระจายเชื้อไปติดเด็กๆที่ไปเล่นน้ำด้วยกัน และกระจายไปติดครอบครัว ที่หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 15 ล่าสุดพบติดเชื้อ 11 ราย วันนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย เป็นเด็กอายุ 12 ปี 18 ปีและ 32 ปี รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้แล้ว 41 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 90 รายถูกกักตัวทั้งหมด  ส่วนคลัสเตอร์ โรงฆ่าสัตว์ ต.จันอัด อ.โนนสูง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกวันที่ 24 ก.ย. 64 มีการตรวจหาต่อเนื่อง พบเพิ่ม 14 ราย กระจายไปครอบครัว 1 ราย ล่าสุด พบติดเชื้อเพิ่ม 1รายเป็นชายอายุ 70 ปี รวมมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้แล้ว 17 ราย มีกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักตัว 9 ราย

สำหรับคัสเตอร์ใหม่ที่อ้างว่าเป็นคลัสเตอร์ครอบครัว  ผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นพนักงานร้านตะขบบาร์ อ.ปักธงชัย ผู้ป่วยรายแรกแจ้ง จนท.สอบสวนโรคว่าป่วยเป็นไข้ ปวดเมื่อยเนื้อตัว มาตั้งแต่วันที่ 4 ตค.64 ได้แต่ซื้อยาแก้ปวดมากินเอง เช่นเดียวกับผู้ป่วยรายต่อมา คือลูกชาย-ภรรยา ก็ป่วยมีอาการเดียวกัน จนกระทั่งวันที่ 14 ตค.จึงไปหาหมอที่ รพ.วังน้ำเขียว ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดทั้ง 3 ราย จากนั้นจึงได้ตรวจคนในครอบครัว ปรากฏว่า ลูกกับน้า ติดเชื้อ 3 ราย รวมติดเชื้อคลัสเตอร์นี้ 6 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนโรคกำลังตรวจสอบไทม์ไลน์เพื่อค้าหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม

อีกคลัสเตอร์หนึ่งทีเป็นครอบครัวโดยต้นตอที่มีการติดเชื้อน่าจะเกิดจากหมู่ 4ตำบลสายออ อ.โนนไทย ผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชายอายุ 54 ปี ที่คลุกคลีอยู่กับเพื่อนร่วมงาน พบติดเชื้อโควิด โดยมีแม่ยายอายุ 74 ปี ก็ติดเชื้อด้วย รวม 3 ราย นอกจากนั้นเชื้อยังกระจายไปสู่คนในครอบครัวมียายอายุ 80 ปี นอกจากนั้นยังมีพี่ป้าน้าอาหลานสาวหลานชาย ที่อยู่ในบ้านหมู่ที่ 1 เจอติดเชื้อไปด้วย  รวม 8คน โดยคลัสเตอร์นี้มีการติดเชื้อครอบครัวเดียวกัน 2 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 11 คน โดยขณะนี้ ศปก.อ.โนนไทย ได้ลงพื้นที่สอบสวนค้นหาผู้เสี่ยงสัมผัสติดเชื้อเชิงรุกอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเป็นวงกว้างต่อไป

คลิกเข้าไปดูผู้ป่วยรายอำเภอ/ตำบล เพื่อรับทราบพื้นที่เสี่ยงi

.MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา