พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด –19ประจำวันพุธที่ 1 กันยายน  2564 ยอดผู้ติดเชื้อรวม 14,802 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,585  รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 217  รายผู้ป่วยสะสม 1,190,668  ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)หายป่วยกลับบ้าน 18,996  รายหายป่วยสะสม 1,013,342  ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)ผู้ป่วยกำลังรักษา 166,92  รายเสียชีวิต   252   ราย

พื้นที่โฆษณา

ส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เมื่อวานนี้ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564  มียอดผู้ติดเชื้อรวม 217,901,675 ราย  มีอาการรุนแรง 113,758 ราย  แพทย์รักษาหายแล้ว 194,769,952 ราย เสียชีวิต 4,523,766 รายอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา มีจำนวน 39,946,708 ราย 2. อินเดีย มีจำนวน 32,767,820 ราย 3. บราซิล มีจำนวน 20,752,281 ราย 4. รัสเซีย มีจำนวน 6,901,152 ราย  5. สหราชอาณาจักร  มี จำนวน 6,757,650 รายสำหรับประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 29 จำนวน 1,204,729 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำหรับการฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 30 ส.ค. 2564) มียอดฉีดแล้วรวม 31,771,819 โดส ใน 77 จังหวัด โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 817,342 โดสฉีดเข็มที่ 1 : 383,094 ราย ฉีดเข็มที่ 2 : 430,625 ราย  ฉีดเข็มที่ 3 : 3,623 ราย มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 23,401,465 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม จำนวน  7,780,973 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม จำนวน 589,381 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าครม. ขยายกรอบวงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตน ม. 39 , 40 ใน 29 จังหวัดพื้นที่แดงเข้ม โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติขยายกรอบวงเงินสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 ,40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เพิ่มเติม 44,314 ล้านบาท จากเดิมที่เคยอนุมัติแล้ว 33,471 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 77,785 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ใน 13 จังหวัด เป็นเวลา 1 เดือน และผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2.3 กว่าล้านคน อีก 1 เดือน

พื้นที่โฆษณา

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน