พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 แถลงถึง ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 18,501 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 18,362 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 139 ราย มีผู้ป่วยสะสม 1,092,006 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) รักษาหายป่วยกลับบ้าน 20,606 ราย รวมยอดรักษาหายป่วยสะสม 896,195 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)ผู้ป่วยกำลังรักษา 186,934 ราย เสียชีวิต 229 ราย

พื้นที่โฆษณา

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เมื่อวานนี้วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 พบว่ามียอดผู้ติดเชื้อรวม 213,999,186 ราย อาการรุนแรง 112,928 ราย  รักษาหายแล้ว 191,485,881 ราย เสียชีวิต 4,465,417 ราย  อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ1. สหรัฐอเมริกา มีจำนวน 38,968,925 ราย 2. อินเดีย  จำนวน 32,511,370 ราย 3. บราซิล จำนวน 20,615,008 ราย 4. รัสเซีย  จำนวน 6,785,374 ราย 5. ฝรั่งเศส  จำนวน 6,649,630 ราย โดยที่ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 32 มีผู้ติดเชื้อจำนวน 1,102,368 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำหรับมาตรการการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนในประเทศไทย ยอดสรุปเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2564 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 24  ส.ค. 2564) รวมทั้งสิ้น  28,197,659 โดส ใน 77 จังหวัด โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 24 สิงหาคม 2564 มียอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 585,214 โดส  เป็นการฉีดเข็มที่ 1 : 400,825 ราย ฉีดเข็มที่ 2 : 175,026 ราย ฉีดเข็มที่ 3 : 9,363 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 21,231,498 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) มีผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,405,537 ราย(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) และจำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 560,624 ราย

พื้นที่โฆษณา

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ระดมฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยมีการใช้ วัคซีนโควิด สูตรผสมต่างๆ สำหรับคนไทย มีกลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ถึงกลุผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป มีสูตรสูตรหลักคือ 1) วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์  หรือ 2) วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์ (บางกรณี) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเด็กอายุ 12-18 ปีที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 1) วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

พื้นที่โฆษณา

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 1. ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม ให้วัคซีน Pfizer หรือ AstraZeneca กระตุ้น 1 เข็ม 2. ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac Sinopharm หรือ AstraZeneca 1 เข็ม ให้วัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก 3. วัคซีน Sinovac เข็มแรกและวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์  4. วัคซีน Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์5. วัคซีน AstraZeneca 2 เข็ม ห่างกัน 12 สัปดาห์

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน