พื้นที่โฆษณา

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ 9 จุด เขตอำเภอเสิงสาง เพื่อเป็นกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัวจากโควิด-19 โดยมีนายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล กำนันต.กุดโบสถ์ รวมไปด้วยทั้ง 9 จุด ได้แก่

พื้นที่โฆษณา

จุดที่1 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ วัดสระตะเคียนธรรมารามม ต.สระตะเคียน นำโดยนายชนลิดก นินทราช นายกอบต.สระตะเคียน พร้อมผู้นำท้องถิ่น  จุดที่2 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ วัดสระตะเคียน ต.สระตะเคียน โดยมีผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ อสม.จุดที่3 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร.บ้านราษฎร์พัฒนา ต.บ้านราษฎร์ นำโดยนายประกิจ นามอนุ นายก อบต.บ้านราษฎร์, นายสมัย เพิ่งลาภ ปลัด อบต.บ้านราษฎร์

พื้นที่โฆษณา

จุดที่4 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร.บ้านลำไซกง ต.บ้านราษฎร์ นำโดยผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ อสม.จุดที่5 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร. ตะแบกวิทยา ต.บ้านราษฎร์ นำโดยนายสุบิน แผงดัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม.จุดที่6 สถานที่กักตัว(LQ) ที่ วัดกุดโบสถ์ ต.กุดโบสถ์ นำโดยนายวิวัฒน์ ไล่กระโทก นายก อบต.กุดโบสถ์ และนางสาววิไล แคเขว้า ปลัด อบต.กุดโบสถ์จุดที่7 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร.กุดโบสถ์ ต.กุดโบสถ์ นำโดยนายดำรง ต้นกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม.จุดที่8 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร.หนองสนวน นำโดยผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อสม.จุดที่9 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร.สมบัติเจริญ ต.กุดโบสถ์ นำโดย นายสมศักดิ์ ป้องกันจมิตร ผญ.หมู่6 และสมศักดิ์ ภูวนาถ ผอ.รพ.สต.สมบัติเจริญ

พื้นที่โฆษณา

Cr:ปชส.อบจ.นม/สำนักข่าว MC.news.com รายงาน