ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 17 สิงหาคม 64 ที่สำนักงานพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา  พระอุดมธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร  เจ้าคณะอำเภอปากช่อง ( ธรรมยุติ)  พ.อ.นเรศ พิลาวรรณ นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมทั้งสมาชิก พุทธศาสนิกชน  เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้อง   ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 65 ปี วันก่อตั้ง พุทธสมาคม จ.นครราชสีมา  โดยภายในพิธีได้มีพระสงฆ์ 5 รูป สวดพระพุทธมนต์   พิธีถวายสังฆทาน  และรดน้ำมนต์ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมงาน  โดยมี เจ้าหน้าที่ ฯ ได้มาดำเนินการจัดการเน้นความสำคัญของการมาตรการทางสังคม Social distancing ทิ้งระยะห่าง-ทางสังคมอย่างน้อย 2 เมตร   มีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่จังหวัดได้กำหนดมาตรการไว้  ให้กับผู้ที่เข้าร่วมในครั้งนี้

พระอุดมธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร  เจ้าคณะอำเภอปากช่อง ( ธรรมยุติ) กล่าวว่า  วันนี้ทาง  พุทธสมาคม จ.นครราชสีมา ได้มีการทำบุญครบรอบ 65 ปี วันก่อตั้งพุทธสมาคม จ.นครราชสีมา  ซึ่งเป็นความร่วมมือของทาง นายกสมาคม ฯคณะกรรมการบริหาร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป  มาร่วมกันบำเพ็ญกุศล  ซึ่งมรการจัดทำเป็นประจำทุกปี  ในวันที่ 17 สิงหาคม  โดยองค์กรพุทธสมาคม จ.นครราชสีมา แห่งนี้ ถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นจิตอาสา  เป็นองค์กรของชาวพุทธ   ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยงานด้านพระพุทธศาสนา  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วยงานวัด   เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  เป็นองค์กรที่เอาบุญเป็นกำไร  ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสมาคม ฯ  นอกจากงานช่วยพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการช่วยทำนุบำรุง  ศิลปะ วัฒนธรรม  ของพระพุทธศาสนาอีกด้วย  

พ.อ.นเรศ พิลาวรรณ นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า พุทธสมาคม จ.นครราชสีมา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2499  นับถึงวันนี้ 65 ปีพอดี ตั้งอยู่ภายในวัดสุทธจินดาวรวิหาร  เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ไม่หวังผลตอบแทน สนองงานด้านพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจการของพระสงฆ์ จ.นครราชสีมา  อาทิ  การจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ร่วมกับวัดสุทธจินดาวรวิหารเป็นประจำทุกปี   การจัดถวายทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร ที่สอบเปรียญธรรมได้ทุกปี  การจัดอบรมอาสาพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ ร่วมกับพุทธสมาคมอำเภอเป็นประจำทุกปี  การจัดการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา  การจัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา  มีการจัดอบรมสมาธิเบื้อต้นให้กับนักเรียน  ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน ปีละ 1-2 รุ่น   นอกจากนี้พุทธสมาคม จ.นครราชสีมา  ยังเป็นหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยในเร็วๆ นี้ จะมีการนำถุงยังชีพออกไปแจกจ่าย  ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  ด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน จากจังหวัดนครราชสีมา